Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bài thứ hai

View previous topic View next topic Go down

Bài thứ hai Empty Bài thứ hai

Post by nắng chiều on Thu Mar 14, 2019 12:07 pm

Phỏng dịch thơ, ai thấy sai ở đâu góp ý giùm để làm tốt hơn, cảm ơn trước


Nơi có tinh thần bất khuất

Nơi tinh thần ngẩng cao đầu thẳng hướng
Nơi kiến thức vàng, miễn phí ngàn phương
Nơi năm châu không chia cách ngăn tường
Bởi những biên giới đời thường, giếng hẹp
Nơi ngôn ngữ luôn thật như sắt thép
Nơi cầu toàn chạm mép những tầm tay
Khi lẽ ngay len lõi sáng từng ngày
Vào thói xấu mị dân đầy bão cát
Nơi tinh thần đang khơi nguồn bát ngát
Để đặt nền tranh đấu đạt tự do
Thượng đế hỡi, chỉ đường dò đúng mực....
Cho dân tôi biết sống đời tỉnh thức.
Đất nước tôi bất khuất vạn đời sau.

Where The Mind Is Without Fear
Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

Rabindranath Tagore [1861-1941]


https://poem.tkaraoke.com/User.aspx?u=118067&t=1
avatar

nắng chiều


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum