TTO - Họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười cũng phải dở khóc dở cười trước nạn quấy rối tình dục.