Our forum runs best with JavaScript enabled !

The 10 Most Affordable Places to Live in Florida for 2018

View previous topic View next topic Go down

The 10 Most Affordable Places to Live in Florida for 2018

Post by Skyy on Sun Apr 29, 2018 9:00 pm

avatar

Skyy


Back to top Go down

Re: The 10 Most Affordable Places to Live in Florida for 2018

Post by Kokuyukai on Mon Apr 30, 2018 2:47 pm

Skyy wrote:

Nói chuyện này là xưa rồi .... đã từ lâu tiểu bang Fl đã dụ dổ hổng biết bao nhiêu ông cụ bà cụ có quốc tịch kè -né- điên tới tuổi hồi hưu rủ nhau về nơi đó hưỡng tuỗi già... Laugh LaughKokuyukai


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum