Our forum runs best with JavaScript enabled !

To Memembers : About Login Automatically

View previous topic View next topic Go down

To Memembers : About Login Automatically

Post by 8DonCo on Tue May 01, 2018 5:50 pm

To All


Tui thấy nhiều người hỏi vụ nầy nên tui giải thích the way it works , not exactly what you are thinking


Có nhiều trường hợp nó tự động log out

1. Nó không log out nhưng không có nghĩa là FOREVER, thỉnh thoảng bao lâu nó reset 1 lần

2. Nó thấy IP của ace đổi thường xuyên nó cũng log out , thường xảy ra nhiều trên cellphone you move , your ISP changes it

3. Browser Cookies bị screw up


The best way là let your browser REMEMBER the password, mỗi lần nó hỏi , just click login button

_________________
avatar

8DonCo


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by 8DonCo on Tue May 01, 2018 6:02 pm

sẳn tui nói luôn , các bạn nên học cách Clear Cookies không riêng cho nhomcho mà cho bất kỳ website nào khi mình thấy nó weird

vì có quá nhiều browser nên không chỉ từng cái 1 được_________________
avatar

8DonCo


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by minion on Tue May 01, 2018 6:08 pm

Anh 8ơi ——sao dùng iPhone viết tiếng Việt bấm qua quả cầu chọn lại tiếng Anh viết nó cũng nhảy qua Tự động viết tiếng Việt, tại sao kỳ vậy?
avatar

minion


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by 8DonCo on Tue May 01, 2018 6:12 pm

minion wrote:Anh 8ơi ——sao dùng iPhone viết tiếng Việt bấm qua quả cầu chọn lại tiếng Anh viết nó cũng nhảy qua  Tự động viết  tiếng Việt, tại sao kỳ vậy?

nếu viết tiếng Việt bằng phone thì turn off cái keyboard của nhomcho ớ phía día .. Tiếng Việt :Tắt

_________________
avatar

8DonCo


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by vietnam4all on Tue May 01, 2018 6:29 pm

Cũng nói thêm.

Lúc mình clear cookies,có phần hỏi all password etc....nếu mình không nhớ nhomcho website thì booked nó vô favorite, lỡ như clear all cookies mà type nhomchoforummotion thì nó dài quá và không nhớ nổi thì chỉ cần vô favorite là thấy ngay.

Tui chỉ cần nhớ cái password của tui là đánh vô rất là lẹ.vietnam4all


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by 8DonCo on Tue May 01, 2018 6:38 pm

tui cho browser remember pw , mỗi lần nó hỏi chỉ click button khỏi type gì hết

clear cookies thôi đừng clear pw

_________________
avatar

8DonCo


Back to top Go down

Re: To Memembers : About Login Automatically

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum