Our forum runs best with JavaScript enabled !

Là lảnh tụ một Quốc Gia đi hợp G7 summit lại đi trể là sao ?

View previous topic View next topic Go down

Là lảnh tụ một Quốc Gia đi hợp G7 summit lại đi trể là sao ?

Post by Kokuyukai on Sat Jun 09, 2018 11:19 am

THeo luật dân chủ , đa số thắng thiểu số , khi đa số ai nấy đi hợp cũng đúng giờ...chi có một mình đi trể là xem như something wrong nơi mình rồi đó ..

https://www.msn.com/en-ca/news/canada/tardy-trump-disrupts-g7-gender-event/ar-AAyqqPh?li=AAggNb9Kokuyukai


Back to top Go down

Re: Là lảnh tụ một Quốc Gia đi hợp G7 summit lại đi trể là sao ?

Post by Kokuyukai on Sat Jun 09, 2018 11:46 am

Mr Trump dự định bỏ hợp mấy đợt sau để đi Singapore sớm hơn lịch trình..gặp bé ủn.

Đó,  chơi với đám bạn G6 mà bị tui nó rủ nhau cô lập hoá Mr Trump thì Tr bị stress vô cùng ...chớ chả phải chơi.

Nhất là nguời có tự ái cao đi đâu cũng khoái thiên hạ diễn tuồng "vuốt ve" ...Nay đụng tụi kè-né-điên tiếp ruớc cũng cha nồng ấm gì cho lăm thành ra bị stress lắm..

Ở đời có câu :

Thường thường bạn bè mí nhau thấy "ai Sang nhất trong đám thì bắt quàng làm họ"...đằng này tụi G6 đi ngược lai câu này là

Thấy Sang xúm lại cô lập hoá.. Đây là một loại cấm vận về tình cảm đó quý vị sẽ làm cho người bị cô lập hoá thường hay sanh "sanh quạo"...sau đó .


Kokuyukai


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum