Our forum runs best with JavaScript enabled !

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o

Post new topic   Reply to topic

Page 6 of 12 Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

View previous topic View next topic Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Re: Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o

Post by ngày 3 thang11 Tue Nov 03, 2020 8:45 am

Hôm nay là ngày chót dành cho công dân Mỹ nên ráng rủ nhau sắp hàng ôm đít lẩn nhau mà bầu cho thiệt mạnh nói lên tiếng nói mình thật to để chứng minh cho công dân toàn cầu thấy cái sự TT tương lai của mình hết còn nhục nhả cúi đầu đi ngỏ "lít đổ" của Airforce 1 nữa nhá .. Lol
Anonymous

ngày 3 thang11
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Hehe

Post by Hehe Tue Nov 03, 2020 9:07 am

ngày 3 thang11 wrote:Hôm nay là ngày chót dành cho công dân Mỹ nên ráng rủ nhau sắp hàng ôm đít lẩn nhau mà bầu cho thiệt mạnh nói lên tiếng nói mình thật to để chứng minh cho công dân toàn cầu  thấy cái sự TT tương lai của mình hết còn nhục nhả cúi đầu đi ngỏ "lít đổ" của Airforce 1 nữa nhá .. Lol
:ROFL
Anonymous

Hehe
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty lam T. T.

Post by DdaSoNgVietUngHoOTrump Tue Nov 03, 2020 12:15 pm

Anonymous

DdaSoNgVietUngHoOTrump
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Bai tie^'ng Ger

Post by BauCuOPennsylvania Tue Nov 03, 2020 3:02 pm

Anonymous

BauCuOPennsylvania
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Swing States & Co.

Post by ~TieuBangQuyetDdinh Tue Nov 03, 2020 3:10 pm

https://www.spiegel.de/politik/ausland/us-wahl-in-diesen-swing-states-wird-die-wahl-entschieden-a-65e80ac4-b68f-4407-8ca7-28f387e7d7bc

Florida, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Arizona, Michigan, North Carolina, Texas, Iowa, Georgia, Nevada
Anonymous

~TieuBangQuyetDdinh
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Gio* ger

Post by KetQuaGioAuChau Tue Nov 03, 2020 5:17 pm

Mai 2 gio*\ va\ 4 gio*\ sa'ng to^i da^.y coi ke^'t qua?  :Giggling:

Ke^'t qua? gio*\ A^u Cha^u:

Arizona: 4 h sa'ng
Florida: 1 h sa'ng
Georgia: 1 h sa'ng
Iowa: 4 h sa'ng
Michigan: 2 h sa'ng
Nevada: 4 h sa'ng
North Carolina: 1:30 h sa'ng
Ohio: 1:30 h sa'ng
Pennsylvania: 2 h sa'ng
Texas: 2 h sa'ng
Wisconsin: 3 h sa'ng
Anonymous

KetQuaGioAuChau
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty 2:15 h gio* A^u Cha^u

Post by KetQuaNorthCarolina Tue Nov 03, 2020 7:30 pm

Mai 2 gio*\ va\ 4 gio*\ sa'ng to^i da^.y coi ke^'t qua?  :Giggling:

Ke^'t qua? gio*\ A^u Cha^u:

Arizona: 4 h sa'ng
Florida: 1 h sa'ng
Georgia: 1 h sa'ng
Iowa: 4 h sa'ng
Michigan: 2 h sa'ng
Nevada: 4 h sa'ng
North Carolina: 2:15 h sa'ng
Ohio: 1:30 h sa'ng
Pennsylvania: 2 h sa'ng
Texas: 2 h sa'ng
Wisconsin: 3 h sa'ng
Anonymous

KetQuaNorthCarolina
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Ba'o ger fa^n ti'ch

Post by ViSaoOngTrumpThangOFlorid Wed Nov 04, 2020 6:03 am

Florida co' nhie^\u ng\ my~ go^'c cuba sinh so^'ng, ho. va\ con cha'u cho^'ng co^.ng sa?n, dda~ u?ng ho^. va\ giu'p o^ng Trump tha('ng o*? Florida  Thumb Up

https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-wahl-trump-biden-florida-us-wahl-1.5104211
Anonymous

ViSaoOngTrumpThangOFlorid
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Ba^u cu*? US

Post by 1DdatNuoc2TheGioi Wed Nov 04, 2020 10:38 am

~ ng\ ba^\u cho o^ng Trump: coi tro.ng kinh te^'

~ ng\ ba^\u cho o^ng Biden: 0 co' dde^\ ta\i gi\ dda(.c bie^.t.

https://www.tagesschau.de/ausland/uswahl2020/uswahl2020-schoenenborn-103.html
Anonymous

1DdatNuoc2TheGioi
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Hehe

Post by DdaiTVGerCheOngBidenYeu Wed Nov 04, 2020 11:21 am

Anonymous

DdaiTVGerCheOngBidenYeu
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Va dda?ng da^n chu?

Post by BaoGerXumNhauCheOngBiden Wed Nov 04, 2020 1:25 pm

Anonymous

BaoGerXumNhauCheOngBiden
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Bi. la^~n ro^i

Post by OhJeOngBiden Thu Nov 05, 2020 5:11 am

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2410351706

O^ng Biden la^~n cha'u no^.i (ngoa.i?) vo*'i con trai dda~ che^'t va\ co\n go.i co^ cha'u la\ Senator nghi. si~ nu*~a  Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 3156578620

https://www.merkur.de/politik/joe-biden-us-wahl-2020-sohn-tot-enkelin-senil-beau-verwechslung-trump-zr-90089795.html
Anonymous

OhJeOngBiden
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Oh je

Post by ThoiRoiAmerikaOi Thu Nov 05, 2020 7:41 am

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2410351706

O^ng Biden la^~n cha'u no^.i Finnegan vo*'i con trai dda~ che^'t va\ co\n go.i co^ cha'u la\ Senator nghi. si~ nu*~a  Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 3156578620

https://www.merkur.de/politik/joe-biden-us-wahl-2020-sohn-tot-enkelin-senil-beau-verwechslung-trump-zr-90089795.html

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2008148810 Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2410351706 Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 3156578620
Anonymous

ThoiRoiAmerikaOi
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty :-(

Post by ThoiRoiAmerikaOi Thu Nov 05, 2020 7:49 am

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2410351706

O^ng Biden no'i sai nghe^\ nghie^.p con trai dda~ che^'t. Con trai qua' co^' cu?a o^ng ta 0 fa?i Senator ma\ la\ co^ng to^' vie^.n:disbelief: sau ddo' o^ng Biden chu*~a la.i, a\ 0 dda^y la\ cha'u Natalie cu?a to^i, a\ cu~ng 0 fa?i  Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 2008148810

To^i ddo.c ba\i ba'o na\y ma\ ru'ng ddo^.ng thie^.t ddo'. Dda?ng dza^n chu? co' chu? y'  :Giggling: khi ddu*a o^ng Biden le^n. Va^.y la\ ho. muo^'n ddu*a ba\ Harris le^n la\m nu*~ to^?ng tho^'ng ro^\i.Think

:pray1 cho the^' gio*'i bi\nh an.

https://www.merkur.de/politik/joe-biden-us-wahl-2020-sohn-tot-enkelin-senil-beau-verwechslung-trump-zr-90089795.html
Anonymous

ThoiRoiAmerikaOi
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty ~ ng ba^u o^ng Trump

Post by Filzstife&Arizona Thu Nov 05, 2020 9:27 am

khi ddi ba^\u o*? Arizona bi. dddu*a Filzstift dde^? ddie^\n va\ co' ng\ no'i vi\ va^.y ~ fie^'u nhu* va^.y 0 ddu*o*.c co^ng nha^.n. Fi'a bi. ca'o no'i 0 ddu'ng, du\ng Filzstift thi\ 0 co' va^'n dde^\ Think

https://www.tagesschau.de/newsticker/uswahl2020-liveblog-103.html#Australischer-Premier-vertraut-auf-Demokratie-in-den-USA
Anonymous

Filzstife&Arizona
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Mo*'i google

Post by Filzstift=ButDa Thu Nov 05, 2020 9:30 am

Co' ~ ng\ ba^\u o^ng Trumpkhi ddi ba^\u o*? Arizona bi. dddu*a bu't da. dde^? ddie^\n va\ co' ng\ no'i vi\ va^.y ~ fie^'u nhu* va^.y 0 ddu*o*.c co^ng nha^.n. Fi'a bi. ca'o no'i 0 ddu'ng, du\ng bu't da. thi\ 0 co' va^'n dde^\ Think

https://www.tagesschau.de/newsticker/uswahl2020-liveblog-103.html#Australischer-Premier-vertraut-auf-Demokratie-in-den-USA
Anonymous

Filzstift=ButDa
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty ~ ng ba^u o^ng Trump

Post by NoiLoJobs&$$$ Thu Nov 05, 2020 10:05 am

Cu*' nhu* dza^n ger 0 lo jobs, 0 lo $$$, 0 lo tu'i $$$  :Giggling: cu*' lo ~ chuye^.n ddo' la\ dza^n ger la.i ddo^'t nha\ ngoa.i quo^'c, nha\ ng\ tho^? v.v...  :Giggling:

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/trump-waehler-wahlergebnis-geld
Anonymous

NoiLoJobs&$$$
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Cho o^ng Trump la^.t ngu*o*.c the^' co*

Post by CauTroiKhanPhat Thu Nov 05, 2020 3:11 pm

Chu*' o^ng Biden le^n la\m T. T. o^ng ta lo^.n Ger vo*'i Nga Russland, wi'nh Ger  :Giggling: la\ ...

tho^i la\ he^'t u*o*'c mo* tu*\ dda^y 😡😡😡

:canon2:
Anonymous

CauTroiKhanPhat
Guest


Back to top Go down

Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o - Page 6 Empty Re: Ne^'u to^I la\ co^ng da^n me~o

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 6 of 12 Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum