Our forum runs best with JavaScript enabled !

Curevac Tübingen ddu*'c

Post new topic   Reply to topic

View previous topic View next topic Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Curevac Tübingen ddu*'c

Post by Curevac on Fri Sep 11, 2020 10:00 am

Curevac tho^ng ba'o dda^\u tha'ng 10 na\y/2020 se~ co' ~ ke^'t qua? Dda^\u tie^n ve^\ thuo^'c ngu*\a corona. Hie^.n gio*\ Curevac ho*.p ta'c vo*'i 1 tru*o*\ng cao ho.c o*? Ddu*'c thi' nghie^.m thuo^'c ngu*\a vo*'i 200 ng\ probanden (fo?ng di.ch: thi' nghie^.m vie^n)

Ne^'u ke^'t qua? 0 co' gi\ nguy hie^?m, (nhu* vu*\a mo*'i xa?y ra vo*'i thuo^'c ngu*\a corona cu?a AstraZeneca), va\o 3 tha'ng cuo^'i na(m nay/2020 Curevac se~ thu*? Nghie^.m thuo^'c ngu*\a corona vo*'i 30.000 ng\ thi' nghie^.m vie^n - Probanden.

:pray1
Anonymous

Curevac
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Tin ddo^n? o^ng Trump muo^'n mua?

Post by CurevacTübingenDduc on Fri Sep 11, 2020 10:11 am

Ti'a lia ti' ve^\ Curevac o*? Ddu*'c:

Ca'ch dda^y ma^'y tha'ng ba'o chi' truye^\n tho^ng ro^. tho^ng tin o^ng Trump ngo? lo*\i muo^'n mua la.i Curevac/ mo*\i Curevac do*\i fo\ng thi' nghie^.m, to^?ng dinh sang my~ tie^'p tu.c co^ng vie^.c ti\m thuo^'c ngu*\a corona, o^ng Trump ba(\ng lo\ng bo? Ra 1 ti? My~ kim dde^? Tra? Cho Curevac. Co' ~ nguo^\n tin fi'a my~ ba'c bo? Tin na\y, co\n o*? Ddu*'c thi\ ca? ~ chi'nh tri. gia cao ca^'p co\n le^n tie^'ng muo^'n giu*~ Curevac o*? la.i  ddu*'c.

Ddu'ng hay sai thi\ sau khi nghe, bie^'t tin na\y, to^i ra^'t hy vo.ng va\o Curevac. Nu*o*'c na\o, ha~ng AstraZeneca hay Curevac ti\m ddu*o*.c thuo^'c ngu*\a dde^\u 👍 Thumb Up
Anonymous

CurevacTübingenDduc
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Re: Curevac Tübingen ddu*'c

Post by ngáo on Fri Sep 11, 2020 10:14 am

viết gì vậy ?  Curevac Tübingen ddu*'c 3507324239

no one bothers to read
Anonymous

ngáo
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Fa't ngo^n vie^n

Post by NgaoNgu on Fri Sep 11, 2020 10:23 am

Xtl a\ :Giggling:

Chu*'ng chi? dda^u, tri\nh cho ba\ coi :ROFL

1 mi\nh con-> nga'o clicks dzo^ ba\i na\y cu?a ba\ 100 la^\n a\ :haha1
Anonymous

NgaoNgu
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Re: Curevac Tübingen ddu*'c

Post by chống cộng dỏm on Fri Sep 11, 2020 10:35 am

làm ơn học bỏ dấu, có nhiêu đó cũng không biết làm
Anonymous

chống cộng dỏm
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Con ro^'i

Post by CCDNgap on Fri Sep 11, 2020 10:37 am

Repeat wa\i nga'p

:haha1
Anonymous

CCDNgap
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty ~ ha~ng nao ddang tim

Post by TimThuocNguaCorona on Fri Sep 11, 2020 10:53 am

Vie^.n thuo^.c ve^\ chi'nh fu? Nga: Gamaleya

Ha~ng Biontech o*? Mainz Ddu*'c

Ha~ng AstraZeneca Anh

Ha~ng Moderne, NIAID My~

Ha~ng Sinopharm Ta\u

Ha~ng Sinovac Ta\u

Ha~ng CanSino Ta\u

Ha~ng AnGes, dda.i ho.c Osaka, Takara Nha^.t

Ha~ng Anhui  Zhifei Ta\u

Co' khoa?ng 200-203 ha~ng, tru*o*\ng dda.i ho.c, Vie^.n nghie^n cu*'u ti\m thuo^'c ngu*\a corona (theo Zdf dda\i TV ddu*'c).

Ca'c khoa ho.c gia du*. ti'nh na(m to*'i /2021 se~ co' thuo^'c ngu*\a corona cho so^' ddo^ng. Thumb Up
Anonymous

TimThuocNguaCorona
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Curevac no^? lu*.c he^'t su*'c

Post by ThuocNguaCorona on Sat Sep 12, 2020 11:08 am

Cha.y ddua vo*'i tho*\i gian, Curevac co^' che^' bie^'n thuo^'c ngu*\a nhanh cho'ng trong tho*\i gian so*'m nha^'t.

Curevac: Hy vo.ng cu?a DDu*'c

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Curevac-drueckt-beim-Impfstoff-aufs-Tempo-article22032395.html
Anonymous

ThuocNguaCorona
Guest


Back to top Go down

Curevac Tübingen ddu*'c Empty Re: Curevac Tübingen ddu*'c

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum