Kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia bị phạt tiền