Our forum runs best with JavaScript enabled !

Dde^? cho^'ng Ta\u

Post new topic   Reply to topic

View previous topic View next topic Go down

New Dde^? cho^'ng Tau

Post by NhatVaVNXichLaiGanNhau on Tue Oct 20, 2020 8:48 am

Anonymous

NhatVaVNXichLaiGanNhau
Guest


Back to top Go down

New Re: Dde^? cho^'ng Ta\u

Post by Đức Dỏm on Tue Oct 20, 2020 8:54 am

Đức Cống là dỏm nhứt, VC bắt người ngay trong nước mình mà không làm gì được


Dde^? cho^'ng Ta\u 1f44e Dde^? cho^'ng Ta\u 1f44e Dde^? cho^'ng Ta\u 1f44e
Anonymous

Đức Dỏm
Guest


Back to top Go down

New Cu~ng co' ly'

Post by DducDzom on Tue Oct 20, 2020 9:04 am

Think

Co' ddie^\u o^ng Tri.nh dda^u fa?i o^ng Trump hay o^ng Biden ma\ fa?i co' ma^'y chu.c ca?nh sa't, li'nh theo ho^. to^'ng. Fa?i no'i o^ng Tri.nh ho*i....ne^n dde^? tru'ng my~ nha^n ke^' cu?a vie^.t co^.ng:Giggling:

Ho*i tie^?u to^'t :Giggling: ne^n thie^n ha. ddo^\n ger ddo\i tra? la.i o^ng Tri.nh ma\ co' tha^'y gi\ dda^u, to*'i gio*\ va^~n chu*a tha^'y xua^'t hie^.n la.i be^n ger :Giggling:
Anonymous

DducDzom
Guest


Back to top Go down

New Re: Dde^? cho^'ng Ta\u

Post by chống cộng dỏm on Tue Oct 20, 2020 9:07 am

dân VN ở Đức cũng dỏm, không biết bỏ dấu

viết gì vậy ??
Anonymous

chống cộng dỏm
Guest


Back to top Go down

New Dda^'y

Post by VietChuiChaChongCongDom on Tue Oct 20, 2020 9:13 am

:haha1
Anonymous

VietChuiChaChongCongDom
Guest


Back to top Go down

New Cho ma nghe

Post by ChongCongDomKeuChaEmDdoc on Tue Oct 20, 2020 9:14 am

:ROFL
Anonymous

ChongCongDomKeuChaEmDdoc
Guest


Back to top Go down

New Cho^'ng co^.ng gio?i

Post by TeGhe on Tue Oct 20, 2020 9:18 am

Dzo^ cho*i mo^~i nga\y ddi, to^i  :Giggling: mo^~i nga\y Blow Kiss
Anonymous

TeGhe
Guest


Back to top Go down

New Re: Dde^? cho^'ng Ta\u

Post by chống cộng dỏm on Tue Oct 20, 2020 9:22 am

tui vô mỗi ngày nhưng post của bạn dài là tui ignore, tại sao bạn không học bỏ dấu, viết kiểu đó đọc thêm mệt chớ làm gì, nói thật bạn cứng đầu hay bạn dốt vậy ? thời buổi nầy mà không biết bỏ dấu

thôi , nói vậy đủ rồi, nhìn posts của bạn thêm nhức đầu
Anonymous

chống cộng dỏm
Guest


Back to top Go down

New Hahahaaa

Post by MamaToiThayToiCuoi on Tue Oct 20, 2020 9:24 am

Ho?i cu*o*\i dzu*~ dzi. To^i no'i ddang  :Giggling: chong cong dom la\m he^\ cho to^i :Giggling:

Dde^? cho^'ng Ta\u 3507324239
Anonymous

MamaToiThayToiCuoi
Guest


Back to top Go down

New Ba.n gi ? Hehe

Post by DzotThiDdungDdoc on Tue Oct 20, 2020 9:27 am

chống cộng dỏm wrote:tui vô mỗi ngày nhưng post của bạn dài là tui ignore, tại sao bạn không học bỏ dấu, viết kiểu đó đọc thêm mệt chớ làm gì, nói thật bạn cứng đầu hay bạn dốt vậy ? thời buổi nầy mà không biết bỏ dấu

thôi , nói vậy đủ rồi, nhìn posts của bạn thêm nhức đầu
:Giggling:
Dzo^'t thi\ ddu*\ng ddo.c, to^I thi'ch vie^'t kie^?u dzi. ddo' :haha1
Anonymous

DzotThiDdungDdoc
Guest


Back to top Go down

New Gio* nghie^m chi?nh

Post by ChongCongDom on Tue Oct 20, 2020 9:36 am

:Giggling:

0 hie^?u vi\ tri\nh ddo^. cao :Giggling: qua' thi\ ddu*\ng ddo.c ddu'ng ro^\i ddo'. To^i dda^u ba('t anh chi. fa?i ddo.c. vie^'t ma^'y ca^u ...vie^'t gi\ va^.y ...khoe ca'i dzo^'t ra hoa\i co' ci' ddo'  dde^? khoe tho^i a\?😄
Ba\i to^I dda(ng cho ~ ai co' tri\nh ddo^. :Giggling: muo^'n, co' hu*'ng ddo.c thi\ ddo.c, ma('c mo*' gi\ anh chi. na\o😄 , fa?i 0 dza^n ahem ahem😊😄 :Giggling:
Anonymous

ChongCongDom
Guest


Back to top Go down

New Chong cong dom

Post by CuoiDdauCaNguc on Tue Oct 20, 2020 9:42 am

Cheer :Giggling:
Leben und leben lassen okie Blow Kiss

Ra?nh va\ co' hu*'ng se~ ddem tie^?u thuye^'t co' da^'u dda\ng wa\ng le^n cho anh chi. ddo.c, gio*\ xin :Giggling: ddo.c ~ ba\i cu?a ~ anh chi. em kha'c Dde^? cho^'ng Ta\u 1107904834🌹🌹🌹
Anonymous

CuoiDdauCaNguc
Guest


Back to top Go down

New O^ng S. Yoshihide

Post by BaiFatBieuThuTuongNhat on Wed Oct 21, 2020 3:37 am

To^i ddang nghe ...Ma^'y ca^u dda^\u dda~ tha^'y co' thie^.n ca?m  Dde^? cho^'ng Ta\u 909889171https://youtu.be/VXigW2YGd7w
Anonymous

BaiFatBieuThuTuongNhat
Guest


Back to top Go down

New Re: Dde^? cho^'ng Ta\u

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum