Our forum runs best with JavaScript enabled !

Dự đoán cá nhân

View previous topic View next topic Go down

Dự đoán cá nhân  Empty Dự đoán cá nhân

Post by Kokuyukai on Thu Nov 19, 2020 11:03 am

THeo dự đoán của tui (dĩ nhiên khi xài chữ "dự đoán" cũng chỉ là ở tầm đoán mò đóan đại dựa trên thời sự nào đó mà thôi)  Mr Trump có thể hạ lệnh có war với tuị Iran (tụi này có mối thù bất động đáy thiên với USA) ở thể chủ động (như Bush con tùng làm war với Saddam H đó )  hoặc tụi trung cộng ở thể thụ động (xài thuyết tự vệ để bảo vệ quyền lợi đồng minh của mình )  trước ngày 20 tháng Giêng năm 2021 .

Dự đoán vậy thôi ... scratch :hello
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Dự đoán cá nhân  Empty Re: Dự đoán cá nhân

Post by Kokuyukai on Thu Nov 19, 2020 11:10 am

Trong khi tình hình rối ren tại nội bộ Mỹ còn chình ình ra đó ...tụi trung cộng có quyền lơi dụng thời cơ mở 1 cuộc chiến thống nhất Đài Loan về 1 mối .

Câu hỏi đặt ra :

Vấn đề là tụi TC có "have the balls" làm chuyện này khg ?
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Dự đoán cá nhân  Empty Re: Dự đoán cá nhân

Post by Kokuyukai on Thu Nov 19, 2020 11:41 am

Sự phức tạp thời thế bây giờ là ở  chổ nào :

A) Về khía canh thương mại kinh tế thì có ba thế lực trên thế giới :

1) Cái đám EU đã đoàn kết thống nhất xài chung 1 đồng tiền Euro

2) Cái đám RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership mới vừa thành lập gồm 15 nước trong đó có 5 anh bự China, Nhật, Nam Hàn . Úc , Tân Tây lan xem như biến dạng của TPP mà ra) mới thành lập ...chỉ khác là khg xài chung  1 đơn vị tiền tê như tụi EU.

3) Cái đám Three Amigo còn gọi nôm na là USMCA gồm ba nước Canada , USA, Mexico . cũng khg xài chung 1 đơn vị tiền tệ như tụi EU ..

Thế cờ tam quốc chí về thương mại kinh tế bài ra trên bàn cờ ....

B) Về khiá cạnh quân sự :

1) NATO là cái đám bên Ậu Châu cùng với Mỹ và Canada cùng uống máu thề :

"Tuy khg sanh cùng năm cùng ngày nhưng có thể chết cùng năm cùng ngày"

2) "TỨ giác Kim cương" đang lên plan gồm 4 anh bự tù dù  : USA, India, Japan , Úc muốn uống máu cùng thề :

"Tuy khg sanh cùng năm cùng ngày nhưng có thể chết cùng năm cùng ngày"

Đó, bàn cờ thế giới ngày nay là thế đó ..Muốn hoá giải khg phải dể ...
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

Dự đoán cá nhân  Empty Re: Dự đoán cá nhân

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum