Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tự ti mặc cảm trong chính trị là gì

View previous topic View next topic Go down

Tự ti mặc cảm trong chính trị là gì  Empty Tự ti mặc cảm trong chính trị là gì

Post by Kokuyukai on Wed Dec 09, 2020 11:27 am

Tự ti mặc cảm (TTMC) trong chính trường tự do dân chủ là :

Thấy bất cứ ai bất đồng chính kiến với mình đều quy chụp tất cả về 1 mối thành súc vật như Hyenna , như loài gián cần nên diệt .

De facto :

Trong xã hội VN hiện tai bất cứ ai có bất đồng chính kiến với chế độ 1-SVPK cai trị thì dĩ nhiên, chế độ phải quy chụp là thứ Hyenna, hay loài côn trùng cần nên diệt sạch .

Thiệt là tội nghiệp cho những ai đang sống trong XH Hoa Kỳ của thế kỷ 21rst này lại có loại mặc cảm này .. Tự ti mặc cảm trong chính trị là gì  2023431958 Tự ti mặc cảm trong chính trị là gì  2023431958
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum