Our forum runs best with JavaScript enabled !

Los Angneles county , hôm qua ...130

View previous topic View next topic Go down

Los Angneles county , hôm qua  ...130 Empty Los Angneles county , hôm qua ...130

Post by HangHang Wed Dec 23, 2020 12:35 pm

13,000 news case Covid 19 ....  88 ngườiđi đoàn tựu ông bà .

Hầu như tấc cả nhà thương bịnh nhân xếp hàng và nằm bên ngoài nhà thương đễ được chữa trị .

Bà mẹ nó .... Đi ăn nhậu , tự̣u họp , biểu tình cho đã .... Báo hại lây la bịnh cho những người khác .

Tui mà là thống đốc tui khg cho chữa trị mấy người này .

Nếu mà mấy người chết chống lại lệnh khg đeo masks chết là đáng đời tui khg tội nghiệp  .

Hôm qua có một nhóm hát ca xmas. khg đeo mask , hơn 500 người , đũ thành phần già trẽ ..... Tui dái cho tụi nó chết rụi .

Cái lũ ngoan cố .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum