Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thoái đời ....

View previous topic View next topic Go down

Thoái đời  .... Empty Thoái đời ....

Post by HangHang Thu Jan 21, 2021 11:24 am

Lúc hàng vi .... Lúc tui nghèo khg ai giúp ...

Ông chồng cũ và má cũa tui bằng đũ mọi cách để tui đau khỗ vì họ khg được tui yêu thương

Má tui cướp hết tài sãn cũa tui .... Nếu tui muốn tiền thì phãi hàng phục bà ... Tui cao ngạo thà chết khg phục .... Tiền cũa tui tại sao tui phãi hàng phục ??

Bà lấy tiền cũa tui , Trời lấy mạng cũa bà .

Chồng cũ cũa tui khg giúp tui , khg cứu con tui ra khõi cãnh nghèo ... Lúc con bé mất xe khg khg giúp một đồng , con bé xin tiền mua bão hiễm xe đễ đi học ỗng cũng khg cho ,.

Tui cố gắn làm việc mỗi ngày 16 tiếng trong vòng hai tháng có tiền mua xe và bão hiễm .

Đến khi bà nội nó chết ba nó bão nó về đi đám ma ... Nó hỏi tui thì tui nói khg cho đi ,  tui còn nói thêm một khi hỏi ý kiến má thì nên tôn trọng ý cũa má ... Con đã hơn 18 tuổi thì tự mình quyết định .

Cuối cùng con bé khg đi , ba nó nói nó trên 18 tuổi khg cần hỏi má ... Nó quất lại ba nó  vì nói xấu má nó  ... Chẵng những nó khg đi còn trã lời nặng nhẹ với ba nó , sau đó có khg trã lời phone ba nó .

Sau mấy năm làm việc , nuôi con ăn học thành tài , đời sống khá dã ....

Chồng cũ cũa tui khg hay biết ... Ổng biết con bé học hành xong công thành danh toại .... Again ba nó dụ nó về sống với ổng .... Ổng dụ nó sau này cho nó tài sãn nhà cữa v.v.  

Tui bão nó néu ba nói thế thì con bão ba cho con đứng tên nhà thì con biết ba có thật
lòng khg .

Ổng khg dám ... Chồng cũ cũa tui mỗi ngày dụ con tui bõ tui về sống với ổng . Cuối cùng nó từ ổng , nó mướn luật sư từ bỏ last name cũa ba nó .

Khg uỗng công tui nâng nui nuôi dưỡng , dạy dỗ con , tuy tui nghèo nhưng con tui khg thiếu gì chĩ có lúc nghèo hơi khó khăn mua xe nhưng đời khg đường cùng .

Giờ con tui đi xe mới hơn cũa ba nó ... Tiền tui tạo ra cho hết con , trừ chi phí ra mỗi năm con tui saving được dài chục ngàn từ tui .

Tui khg cho nó đụng tới tiền cũa nó , mọi thứ tui trã hết fron A to Z .

Làm việc một ngày 8 tiếng khg đũ thì làm 12 tiếng , khg đũ tui làm 14 tiếng chưa đũ tui là 16 dư giã  ... khi khá hơn thì giờ tui trỡ lại làm việc ngày7 tiếng , đời sống thoãi máy ...

Con gái tui ăn sang mặc đẹp ...

Quyết chí thì nên nha bà con .

Happy new year coming soon .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum