Our forum runs best with JavaScript enabled !

Ngu si , dzốt nát , nghèo nàn , chãnh chó .

View previous topic View next topic Go down

Ngu si , dzốt nát , nghèo nàn , chãnh chó . Empty Ngu si , dzốt nát , nghèo nàn , chãnh chó .

Post by HangHang Tue Feb 02, 2021 10:00 pm

Hôm nay ....

Masks cũa tui may bán vãi cotton .... Tui bán $13 on sale $10 cho một cái masks may khó, kiểu đẹp , masks may dzõm hơn tui bán $5 .

Có mấy con mẹ Ngu si , dzốt nát , nghèo nàn vô tiệm cũa tui hỏi mua masks ....

Tui mời những cái masks tui bán , mấy con mẹ dzốt đòi mua đồ hiệu LX mask ... Tui giãi thích đồ tui bán chất lượng cao hơn tốt hơn mắc tiền hơn .

Do má nó ....

Mấy con mắm nói tui chĩ muốn mua đồ hiệu có chữ LV.

Tui nói đồ hiệu LV. vải dzõm lắm rẽ tiền nữa ... Mấy con mắm dzốt làm nails ... Ngoan cố nói đồ hiệu tốt hơn ...

Choy oy là choy .

Masks có chữ LV. bán $10 ba cái ... May vải rẽ tiền , vải cũa nó bán có 75 cents một yard , khỗ 1m 6

Còn cũa tui bán $10 một cái , vải 100 % cotton $10 cho một yard , khỗ vải có 1m2 .

Mấy con mẹ ngu si dzốt nát chãnh chó .... Khg có tiền mà còn làm chãnh ....

Đồ hiệu only .... Đổ rẽ tiền mà nó nói " Đồ hiệu " .

Chẽ cái đầu cũa nó ra chỉ thấy cái ngu khg thây óc .

Cái thứ dân dzốt này ngu khg chỗ nào sữa nỗi .

Đồ hiệu mắc tiền là dành cho dân giàu có sang trọng trí thức , kiến thức và hiểu biết .

Tui thấy nhiều người tướng quê mùa bận đồ hiệu , đầu gà đít vịt .Họ khg bao giờ nhìn thấy tướng dị họm cũa họ .avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum