Our forum runs best with JavaScript enabled !

You may get $50-75 hàng tháng cho internet

View previous topic View next topic Go down

You may get $50-75 hàng tháng cho internet  Empty You may get $50-75 hàng tháng cho internet

Post by 8DonCo Sat May 01, 2021 7:43 pm

Bắt đầu vào ngày May 12th,2021. Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang - Federal Communications Commission (FCC) sẽ bắt đầu nhận đơn qua mạng đễ trợ cấp cho mổi gia đình ở khắp 50 TB và những thổ dân da đỏ ở các vùng tự trị (Tribal Lands), từ 50$-75$ USD hàng tháng cho dịch vụ Internet. Hiện nay quỹ đang có 3.2 tỷ và chính phủ đang dự định rót vô thêm 6 tỷ nữa.


Quỹ dành cho chương trình này đã được thông qua từ gói cứu trợ thứ 2 năm ngoái, nay sẽ bắt đầu vào ngày May 12th,2021. Mổi gia đình (household) sẽ được trợ cấp 50$ hàng tháng, ưu đãi hơn mổi gia đình ở các vùng tự trị của những thổ dân da đỏ, tiền trợ cấp sẽ lên tới 75$. Đồng thời chính phủ cũng sẽ hổ trợ 100$ đễ mua Computer hay Tablet mới (mổi gia đình chỉ được chọn một món - một lần thôi)


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET Ở ĐỊA PHƯƠNG SẼ HỢP TÁC VỚI CHÍNH PHỦ:


https://www.fcc.gov/emergency-broadb...efit-providers

AI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN - QUALIFY:
1/ Gia đình có income hay đang lãnh trợ cấp xã hội, ngang hay thấp hơn 135% trên con số gọi là nghèo, mà chính phủ liên bang đã đặt ra tùy theo từng vùng (Federal Poverty Guidelines):


https://www.lifelinesupport.org/.../federal-poverty.../ 

2/ Lợi tức năm 2020 đã bị suy giảm nhiều tính từ ngày Feb, 20, 2020, với household income phải dưới 99,000$ cho độc thân và 198,000$ cho vợ chồng.


3/ Nếu trong gia đình có người đang nhận trợ cấp ở những chương trình sau đây:SNAP, Medicaid, SSI-Supplemental Security Income, Federal Public Housing Assistance, Veterans and Survivors Pension Benefit


4/Gia đình có con em là Sinh Viên - Học Sinh đang hưởng học bổng Pell Grant - Basic Grant, hay được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường.


5/ Ở những vùng có những thổ dân da đỏ tự trị, gia đình đang nhận trợ cấp qua: Bureau of Indian Affairs General Assistance, Tribal Head Start, Tribal Temporary Assistance for Needy Families (Tribal TANF), Food Distribution Program on Indian Reservations.


Chương trình này sẽ chấm dứt trong 2 trường hợp sau đây, cái nào tới trước:
1/ Khi quỹ hết tiền
2/ 6 tháng sau khi Department of Health and Human Services - Sở Y tế và Dịch Vụ Dân Sinh tuyên bố dịch Cô Vy đã chấm dứt
Quý vị chờ đi, sau ngày May 12th,2021 thì click vào link này đễ điền đơn qua mạng. 50$ cũng đủ đễ có FREE Internet hàng tháng tính theo thời giá hiện nay.


https://getemergencybroadband.org/how-to-apply/
https://www.getemergencybroadband.org/

_________________
You may get $50-75 hàng tháng cho internet  C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

You may get $50-75 hàng tháng cho internet  JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum