Our forum runs best with JavaScript enabled !

Marjorie Taylor Greene Rips Kamala Harris ....

View previous topic View next topic Go down

Marjorie Taylor Greene Rips Kamala Harris .... Empty Marjorie Taylor Greene Rips Kamala Harris ....

Post by CaiNgot19 Fri May 21, 2021 2:24 am

CaiNgot19

CaiNgot19


Back to top Go down

Marjorie Taylor Greene Rips Kamala Harris .... Empty Re: Marjorie Taylor Greene Rips Kamala Harris ....

Post by CaiNgot19 Fri May 21, 2021 4:42 pm

Tụi Đảng dân chủ chơi kiểu cô hồn mất dạy giống như đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam.
CaiNgot19

CaiNgot19


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum