Our forum runs best with JavaScript enabled !

QAnon lan truyền như cháy rừng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Mỹ

Post new topic   Reply to topic

View previous topic View next topic Go down

QAnon lan truyền như cháy rừng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Mỹ Empty QAnon lan truyền như cháy rừng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Mỹ

Post by Kuđáikokhai Sat May 22, 2021 9:43 am

Thuyết âm mưu sai lầm được gọi là QAnon đang chuyển từ các phòng tán gẫu trên Internet thành chính trị chính thống. Một ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa ở Georgia là một người công khai ủng hộ những thuyết âm mưu này. Đảng Cộng hòa Texas đã sử dụng khẩu hiệu QAnon trong thông điệp chiến dịch. Bản thân Trump đã tweet lại những người theo dõi QAnon ít nhất 200 lần và mô tả họ là "những người yêu mến đất nước của chúng ta". Nói rõ hơn, đây là nhóm mà FBI đã gán cho là một mối đe dọa khủng bố tiềm tàng trong nước. Những người theo dõi nó tin rằng giáo chủ Trump đang cứu thế giới khỏi một giáo phái ấu dâm ăn thịt người.
...
Đọc nguyên văn bài phỏng vấn của ký giả Katelyn Beaty với Ari Shapiro trên đài phát thanh National Public Radio:
NPR - How QAnon Conspiracy Is Spreading In Christian Communities Across The U.S.
https://www.npr.org/2020/08/21/904798097/how-qanon-conspiracy-is-spreading-in-christian-communities-across-the-u-s
Anonymous

Kuđáikokhai
Guest


Back to top Go down

QAnon lan truyền như cháy rừng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Mỹ Empty LgGRCHSsUD

Post by QAnon Sat May 22, 2021 12:37 pm

Chỉ có nguong ngu mới nghe QANON  QAnon lan truyền như cháy rừng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Mỹ 3507324239
Anonymous

QAnon
Guest


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum