Xây tượng đài trăm tỷ, vẫn xin dân tiền mua vắc-xin