Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thằng ăn cướp chạy như điên ....

View previous topic View next topic Go down

Thằng ăn cướp chạy như điên .... Empty Thằng ăn cướp chạy như điên ....

Post by HangHang Wed Jul 21, 2021 6:12 pm

Có hai người đứng nói chuyện với nhau ở bãi đậu xe ....

Có một chiếc xe lái lại gần , hai thằng bước từ trong xe bước ra móc súng cướp cũa ..... AI ngờ .... Người bị cướp cũng móc súng ra bắn liên tục .... Thăng ăn cướp khg kịp bắn trã quay đầu chạy như điên , thằng tài xế trong xe lái xe chạy lẹ lẹ bỏ hai thằng ăn cướp đồng bọn .

Hahahhahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

Ăn cướp bị bắn lại ngoài sân coi đã quá .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum