Our forum runs best with JavaScript enabled !

Mom or wife?

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Wed Aug 25, 2021 12:14 pm

HangHang wrote:Good morning every body ,

Đẽ chị HằngHằng bõ lên bàng cân nha ....

Binh má vợ thì má rất vui lòng , how long can it last ? .... Chỉ là last at that time , on that day .

Binh vợ thì má buồn tí tí thôi , vì " Lòng me bao la như biển Thái Bình ." . Nếu người má thương con thì nghĩ the other way rằng con binh vợ cho yên cữa yên nhà , mặc dù má hơi thiệt thoài tí .

Binh vợ thì đờ nhức lỗ tai , đàn bà mõ nhọn lắm , giận dai , gắt ngõng .... Nếu khg được binh thì thời gian nhức đầu dài hơn lâu lắm , sẽ kiếm chuyện every day .

Má one day , vợ many days .

Your choice babe .

Hihi, chị Hằng Hằng xạo. Phụ nữ các chị không kiếm chuyện này thì cũng kiếm chuyện kia tuỳ theo tâm trạng và cơ thể thôi à.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by HangHang Wed Aug 25, 2021 12:15 pm

Ông Tám đâu rồi ??

Vô tã lời dùm cái coi ....

avatar

HangHang


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by HangHang Wed Aug 25, 2021 12:15 pm

Ông Tám đâu rồi ??

Vô tã lời dùm cái coi ....
avatar

HangHang


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by HangHang Wed Aug 25, 2021 12:17 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
HangHang wrote:Good morning every body ,

Đẽ chị HằngHằng bõ lên bàng cân nha ....

Binh má vợ thì má rất vui lòng , how long can it last ? .... Chỉ là last at that time , on that day .

Binh vợ thì má buồn tí tí thôi , vì " Lòng me bao la như biển Thái Bình ." . Nếu người má thương con thì nghĩ the other way rằng con binh vợ cho yên cữa yên nhà , mặc dù má hơi thiệt thoài tí .

Binh vợ thì đờ nhức lỗ tai , đàn bà mõ nhọn lắm , giận dai , gắt ngõng .... Nếu khg được binh thì thời gian nhức đầu dài hơn lâu lắm , sẽ kiếm chuyện every day .

Má one day , vợ many days .

Your choice babe .

Hihi, chị Hằng Hằng xạo.  Phụ nữ các chị không kiếm chuyện này thì cũng kiếm chuyện kia tuỳ theo tâm trạng và cơ thể thôi à.

Xạo cái cùi chõ .....

Đồng ý là kiếm chuyện , nhưng tuỳ theo tâm trạng ....

Thường thường kiếm chuyện thì qua mau hơn , còn cái dụ binh má thì nó dai như đĩa , sẽ nặng lời gắt gõng hơn .

avatar

HangHang


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Wed Aug 25, 2021 12:20 pm

HangHang wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
HangHang wrote:Good morning every body ,

Đẽ chị HằngHằng bõ lên bàng cân nha ....

Binh má vợ thì má rất vui lòng , how long can it last ? .... Chỉ là last at that time , on that day .

Binh vợ thì má buồn tí tí thôi , vì " Lòng me bao la như biển Thái Bình ." . Nếu người má thương con thì nghĩ the other way rằng con binh vợ cho yên cữa yên nhà , mặc dù má hơi thiệt thoài tí .

Binh vợ thì đờ nhức lỗ tai , đàn bà mõ nhọn lắm , giận dai , gắt ngõng .... Nếu khg được binh thì thời gian nhức đầu dài hơn lâu lắm , sẽ kiếm chuyện every day .

Má one day , vợ many days .

Your choice babe .

Hihi, chị Hằng Hằng xạo.  Phụ nữ các chị không kiếm chuyện này thì cũng kiếm chuyện kia tuỳ theo tâm trạng và cơ thể thôi à.

Xạo cái cùi chõ .....

Đồng ý là kiếm chuyện , nhưng tuỳ theo tâm trạng ....

Thường thường kiếm chuyện thì qua mau hơn , còn cái dụ binh má thì nó dai như đĩa , sẽ nặng lời gắt gõng hơn .


Hihi, chị mà là vợ em thì em sẽ không thèm cãi với chị. Lẵng lặng đi mua cái bàn thờ rồi kêu chị lên đó ngồi thôi à.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by HangHang Wed Aug 25, 2021 12:24 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
HangHang wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, chị Hằng Hằng xạo.  Phụ nữ các chị không kiếm chuyện này thì cũng kiếm chuyện kia tuỳ theo tâm trạng và cơ thể thôi à.

Xạo cái cùi chõ .....

Đồng ý là kiếm chuyện , nhưng tuỳ theo tâm trạng ....

Thường thường kiếm chuyện thì qua mau hơn , còn cái dụ binh má thì nó dai như đĩa , sẽ nặng lời gắt gõng hơn .


Hihi, chị mà là vợ em thì em sẽ không thèm cãi với chị.  Lẵng lặng đi mua cái bàn thờ rồi kêu chị lên đó ngồi thôi à.

Nhà hõng có ghế ngồi sao ?

Biễu vợ ngồi trên ghế .... Tụng kinh .

" Anh lạy em cho anh sống qua ngày ."

Hahahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... Vợ sẽ cười huề .avatar

HangHang


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Wed Aug 25, 2021 12:27 pm

HangHang wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
HangHang wrote:

Xạo cái cùi chõ .....

Đồng ý là kiếm chuyện , nhưng tuỳ theo tâm trạng ....

Thường thường kiếm chuyện thì qua mau hơn , còn cái dụ binh má thì nó dai như đĩa , sẽ nặng lời gắt gõng hơn .


Hihi, chị mà là vợ em thì em sẽ không thèm cãi với chị.  Lẵng lặng đi mua cái bàn thờ rồi kêu chị lên đó ngồi thôi à.

Nhà hõng có ghế ngồi sao ?

Biễu vợ ngồi trên ghế .... Tụng kinh .

" Anh lạy em cho anh sống qua ngày ."

Hahahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... Vợ sẽ cười huề .
Hihi, với người khác thì tụng kinh có thể work. Chứ với chị thì...hihi, does not work at all.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by LoveStory08 Wed Aug 25, 2021 1:27 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:Who would you pick neu hai nguoi winh lon?? Mom or wife? - Page 2 75440789

Anh gù binh Mẹ. Binh Mẹ anh gù xong, anh gù đóng của phòng lại, đưa súng cho vợ anh gù, bảo vợ anh gù bắn vào tim anh gù đi.

Troi woi ai muh nỡ lòng bắn anh gu ne?
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Thu Aug 26, 2021 11:42 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:Who would you pick neu hai nguoi winh lon?? Mom or wife? - Page 2 75440789

Anh gù binh Mẹ. Binh Mẹ anh gù xong, anh gù đóng của phòng lại, đưa súng cho vợ anh gù, bảo vợ anh gù bắn vào tim anh gù đi.

Troi woi ai muh nỡ lòng bắn anh gu ne?

Vợ anh khi vui cũng thường nói với anh gù như cưng nói đó Love.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by HangHang Thu Aug 26, 2021 12:00 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
HangHang wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, chị mà là vợ em thì em sẽ không thèm cãi với chị.  Lẵng lặng đi mua cái bàn thờ rồi kêu chị lên đó ngồi thôi à.

Nhà hõng có ghế ngồi sao ?

Biễu vợ ngồi trên ghế .... Tụng kinh .

" Anh lạy em cho anh sống qua ngày ."

Hahahhahaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... Vợ sẽ cười huề .
Hihi, với người khác thì tụng kinh có thể work.  Chứ với chị thì...hihi, does not work at all.

Choy oy ....

Gù cưng , chị HH. hiền lắm nhẹ nhàn với chồng hơn sự tưỡng tượng cũa mọi người .

Với người ngoài chị nhỗ khg còng cọng lông , với chồng con chị sẽ " Á khẫu " .

Khi chị giận con chị khg nói một chữ , vì mình la hét , chữi bới hây nặng lời thì sẽ làm cho chồng con tức giặn hơn , sẽ đưa tới ngôn ngữ bẫn thũi . Rồi gần như mình tự chữi mình , rồi mình càng tức hơn .

Nếu bé Gù chú ý chị HH. kỹ hơn một tí thì Gù sẽ thấy .... Vì rất nhiều lần chị chữi nhau với ai trong này hây nhà bếp bên Việtfun ... Chị chữi thật là dữ lời bãn thũi xong chị bõ đi .... Quăng lựu đạn xong chạy , ngu sao ở lại đọng những lời chữi bới cũa thiên hạ .
avatar

HangHang


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by LoveStory08 Thu Aug 26, 2021 1:25 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Anh gù binh Mẹ. Binh Mẹ anh gù xong, anh gù đóng của phòng lại, đưa súng cho vợ anh gù, bảo vợ anh gù bắn vào tim anh gù đi.

Troi woi ai muh nỡ lòng bắn anh gu ne?

Vợ anh khi vui cũng thường nói với anh gù như cưng nói đó Love.

Vo anh gu ha? Co xinh gai khong? :Giggling:
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Fri Aug 27, 2021 4:37 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Troi woi ai muh nỡ lòng bắn anh gu ne?

Vợ anh khi vui cũng thường nói với anh gù như cưng nói đó Love.

Vo anh gu ha?  Co xinh gai khong? :Giggling:

Hihi, xinh.  Bởi vậy anh gù mới nói anh gù chỉ thích ôm vợ mỗi ngày đó cưng.


Last edited by hoàng tử lưng gù on Fri Aug 27, 2021 4:38 pm; edited 1 time in total
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Fri Aug 27, 2021 4:37 pm

Hihi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by NhPhong Fri Aug 27, 2021 10:05 pm

LoveStory08 wrote:Who would you pick neu hai nguoi winh lon?? Mom or wife? - Page 2 75440789


call 911 để police take care cho khỏe Cưng..hihi
NhPhong

NhPhong


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by LoveStory08 Sat Aug 28, 2021 11:59 am

NhPhong wrote:
LoveStory08 wrote:Who would you pick neu hai nguoi winh lon?? Mom or wife? - Page 2 75440789


call 911 để police take care cho khỏe Cưng..hihi

Thats a very goód idea! Hehe
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by LoveStory08 Sat Aug 28, 2021 12:00 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Vợ anh khi vui cũng thường nói với anh gù như cưng nói đó Love.

Vo anh gu ha?  Co xinh gai khong? :Giggling:

Hihi, xinh.  Bởi vậy anh gù mới nói anh gù chỉ thích ôm vợ mỗi ngày đó cưng.

Moi ngay is too much isnt it?? Laugh
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Sat Aug 28, 2021 7:22 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Vo anh gu ha?  Co xinh gai khong? :Giggling:

Hihi, xinh.  Bởi vậy anh gù mới nói anh gù chỉ thích ôm vợ mỗi ngày đó cưng.

Moi ngay is too much isnt it?? Laugh

Cưng nghĩ bậy. Ôm thì bao nhiêu cho đủ chớ.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by LoveStory08 Sat Aug 28, 2021 8:37 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, xinh.  Bởi vậy anh gù mới nói anh gù chỉ thích ôm vợ mỗi ngày đó cưng.

Moi ngay is too much isnt it?? Laugh

Cưng nghĩ bậy.  Ôm thì bao nhiêu cho đủ chớ.

Om hoai se o^'m!! Mom or wife? - Page 2 75440789
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by hoàng tử lưng gù Sat Aug 28, 2021 9:40 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Moi ngay is too much isnt it?? Laugh

Cưng nghĩ bậy.  Ôm thì bao nhiêu cho đủ chớ.

Om hoai se o^'m!! Mom or wife? - Page 2 75440789

Hihi, là ôm nhiều sẽ yếu, và yêu nhiều sẽ ốm đó cưng.hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: Mom or wife?

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum