Sau 9 ngày nhập viện điều trị Covid-19, sức khỏe của nữ ca sĩ chưa cải thiện.