Our forum runs best with JavaScript enabled !

Trường thơ đồng họa Ông Hai Nhất Lang và Tam Muội Lê Thị Mỹ Hằ

View previous topic View next topic Go down

Thumb up Trường thơ đồng họa Ông Hai Nhất Lang và Tam Muội Lê Thị Mỹ Hằ

Post by Ong Hai Sat Oct 09, 2021 3:23 pm

Trường thơ đồng họa Ông Hai Nhất Lang và Tam Muội Lê Thị  Mỹ Hằ 123110

Cảm Tác Chủ Nhật by Nhất Lang Ông Hai

Chợ trời sáng sớm tơ mơ
Cùng em đi chợ Tam Muội hửng hờ
Mỹ Hằng nổi hứng mầng thơ
Thơ rằng Chúa Nhật chợ trời vui ghê!
Ong Hai

Ong Hai


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum