Our forum runs best with JavaScript enabled !

HTLG.................................

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

LOL HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 3:22 pm

How are you?  Long time no chat!
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 3:25 pm

LoveStory08 wrote:How are you?  Long time no chat!

I am old, nên I am sick. I am sick, nên I am lazy. I am lazy, nên I don't want to chat or talk with anyone. So now, I am bored, I want to look for tiên nữ để ghẹo.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 3:28 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:How are you?  Long time no chat!

I am old, nên I am sick.  I am sick, nên I am lazy.  I am lazy, nên I don't want to chat or talk with anyone.  So now, I am bored, I want to look for tiên nữ để ghẹo.

Anh gu bi covid ha?
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 3:30 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:How are you?  Long time no chat!

I am old, nên I am sick.  I am sick, nên I am lazy.  I am lazy, nên I don't want to chat or talk with anyone.  So now, I am bored, I want to look for tiên nữ để ghẹo.

Anh gu bi covid ha?

Không, anh gù bị bệnh thiếu hơi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 3:35 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

I am old, nên I am sick.  I am sick, nên I am lazy.  I am lazy, nên I don't want to chat or talk with anyone.  So now, I am bored, I want to look for tiên nữ để ghẹo.

Anh gu bi covid ha?

Không, anh gù bị bệnh thiếu hơi.

Hehe thieu hoi thi thở mạnh hơn hehe
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 3:45 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Anh gu bi covid ha?

Không, anh gù bị bệnh thiếu hơi.

Hehe thieu hoi thi thở mạnh hơn hehe

Anh gù già yếu đâu có dám thở mạnh. Chỉ thở nhè nhẹ thôi à. Dạo này cưng vẫn trẻ và khoẻ như lúc trước chớ? Còn ăn hiếp chồng cưng không?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 3:49 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Không, anh gù bị bệnh thiếu hơi.

Hehe thieu hoi thi thở mạnh hơn hehe

Anh gù già yếu đâu có dám thở mạnh.  Chỉ thở nhè nhẹ thôi à.  Dạo này cưng vẫn trẻ và khoẻ như lúc trước chớ?  Còn ăn hiếp chồng cưng không?

Khong thở mạnh thi Love se keu OH peform CPR cho. Hehe

Love cung old roi đau dam an hiep chong nua đau.
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 3:55 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Hehe thieu hoi thi thở mạnh hơn hehe

Anh gù già yếu đâu có dám thở mạnh.  Chỉ thở nhè nhẹ thôi à.  Dạo này cưng vẫn trẻ và khoẻ như lúc trước chớ?  Còn ăn hiếp chồng cưng không?

Khong thở mạnh thi Love se keu OH peform CPR cho. Hehe

Love cung old roi đau dam an hiep chong nua đau.

Hihi, anh gù có vợ anh gù performs cpr cho anh gù mỗi ngày rồi. Ừa đừng ăn hiếp chồng, chỉ kêu chồng cưng đưa hết tiền lương cho cưng giữ là đủ rồi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 4:24 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Anh gù già yếu đâu có dám thở mạnh.  Chỉ thở nhè nhẹ thôi à.  Dạo này cưng vẫn trẻ và khoẻ như lúc trước chớ?  Còn ăn hiếp chồng cưng không?

Khong thở mạnh thi Love se keu OH peform CPR cho. Hehe

Love cung old roi đau dam an hiep chong nua đau.

Hihi, anh gù có vợ anh gù performs cpr cho anh gù mỗi ngày rồi.  Ừa đừng ăn hiếp chồng, chỉ kêu chồng cưng đưa hết tiền lương cho cưng giữ là đủ rồi.

Hehe Vo anh gu lam sao cpr bang OH?! Hehe

OX love khong dam cho Love dữ tiền đau. He sợ Love se spend het tien him thi sao?!
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 7:43 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Khong thở mạnh thi Love se keu OH peform CPR cho. Hehe

Love cung old roi đau dam an hiep chong nua đau.

Hihi, anh gù có vợ anh gù performs cpr cho anh gù mỗi ngày rồi.  Ừa đừng ăn hiếp chồng, chỉ kêu chồng cưng đưa hết tiền lương cho cưng giữ là đủ rồi.

Hehe Vo anh gu lam sao cpr bang OH?! Hehe

OX love khong dam cho Love dữ tiền đau. He sợ Love se spend het tien him thi sao?!

Hihi, ai chứ cưng chắc dám spend hết tiền của chồng cưng lắm.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 7:54 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, anh gù có vợ anh gù performs cpr cho anh gù mỗi ngày rồi.  Ừa đừng ăn hiếp chồng, chỉ kêu chồng cưng đưa hết tiền lương cho cưng giữ là đủ rồi.

Hehe Vo anh gu lam sao cpr bang OH?! Hehe

OX love khong dam cho Love dữ tiền đau. He sợ Love se spend het tien him thi sao?!

Hihi, ai chứ cưng chắc dám spend hết tiền của chồng cưng lắm.  

So ai muh khong dam chứ! Hehe
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Tue Oct 12, 2021 8:21 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Hehe Vo anh gu lam sao cpr bang OH?! Hehe

OX love khong dam cho Love dữ tiền đau. He sợ Love se spend het tien him thi sao?!

Hihi, ai chứ cưng chắc dám spend hết tiền của chồng cưng lắm.  

So ai muh khong dam chứ! Hehe

Anh gù hỏi thiệt, có bao giờ cưng suy nghĩ qua cưng cũng sợ cưng không Love?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Tue Oct 12, 2021 9:50 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, ai chứ cưng chắc dám spend hết tiền của chồng cưng lắm.  

So ai muh khong dam chứ! Hehe

Anh gù hỏi thiệt, có bao giờ cưng suy nghĩ qua cưng cũng sợ cưng không Love?

Đã noi la love khong so ai het roi muh
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Wed Oct 13, 2021 11:56 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

So ai muh khong dam chứ! Hehe

Anh gù hỏi thiệt, có bao giờ cưng suy nghĩ qua cưng cũng sợ cưng không Love?

Đã noi la love khong so ai het roi muh

Cưng phải kiếm 1 người nào đó để cưng phải đắn đo, và sợ mỗi khi cưng muốn nổi loạn mới được.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Wed Oct 13, 2021 11:58 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Anh gù hỏi thiệt, có bao giờ cưng suy nghĩ qua cưng cũng sợ cưng không Love?

Đã noi la love khong so ai het roi muh

Cưng phải kiếm 1 người nào đó để cưng phải đắn đo, và sợ mỗi khi cưng muốn nổi loạn mới được.

Love hien nhu ma so* lam gi co chuyen noi loan??! HTLG................................. 75440789
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Wed Oct 13, 2021 1:50 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Đã noi la love khong so ai het roi muh

Cưng phải kiếm 1 người nào đó để cưng phải đắn đo, và sợ mỗi khi cưng muốn nổi loạn mới được.

Love hien nhu ma so* lam gi co chuyen noi loan??! HTLG................................. 75440789

Hihi, phải không đó? Cưng tính gạt anh gù hoài sao cưng?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Wed Oct 13, 2021 3:00 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Cưng phải kiếm 1 người nào đó để cưng phải đắn đo, và sợ mỗi khi cưng muốn nổi loạn mới được.

Love hien nhu ma so* lam gi co chuyen noi loan??! HTLG................................. 75440789

Hihi, phải không đó?  Cưng tính gạt anh gù hoài sao cưng?

Lam sao muh gat anh gu anh gu khon thay mo luon :Giggling:
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Thu Oct 14, 2021 1:17 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Love hien nhu ma so* lam gi co chuyen noi loan??! HTLG................................. 75440789

Hihi, phải không đó?  Cưng tính gạt anh gù hoài sao cưng?

Lam sao muh gat anh gu anh gu khon thay mo luon :Giggling:

Cưng đừng nghe người ta đồn bậy, anh gù khù khờ và dễ tin phụ nữ lắm.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by LoveStory08 Thu Oct 14, 2021 1:44 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, phải không đó?  Cưng tính gạt anh gù hoài sao cưng?

Lam sao muh gat anh gu anh gu khon thay mo luon :Giggling:

Cưng đừng nghe người ta đồn bậy, anh gù khù khờ và dễ tin phụ nữ lắm.

Love khong nghe ai het Love chi nhin bang hai con mắt HTLG................................. 2023431958
avatar

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by hoàng tử lưng gù Thu Oct 14, 2021 4:49 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Lam sao muh gat anh gu anh gu khon thay mo luon :Giggling:

Cưng đừng nghe người ta đồn bậy, anh gù khù khờ và dễ tin phụ nữ lắm.

Love khong nghe ai het Love chi nhin bang hai con mắt HTLG................................. 2023431958

Chẵng lẻ cưng không nghe người ta nói nghe chưa tin, thấy cũng chưa tin, đưa tay sờ mới có thể tạm tin sao Love?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: HTLG.................................

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum