Our forum runs best with JavaScript enabled !

Mũi Booster thứ 3 nên dùng Vakzin gì theo chuyên gia?

View previous topic View next topic Go down

Thumb up Mũi Booster thứ 3 nên dùng Vakzin gì theo chuyên gia?

Post by LDN Wed Dec 01, 2021 6:00 am

Đọc bài báo tiếng nước ngoài này hay, hữu ích, đáng biết nên tôi sẽ phỏng dịch 1 đoạn.

Theo khuyến cáo:

12 tới 29 tuổi
Liều 1: Biontech-Pfizer
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Trên 18 tuổi
Liều 1: Johnson & Johnson
Liều 2: Astrazeneca
Liều 3: Biontech-Pfizer (trên 18 tuổi) hoặc Moderna (trên 30 tuổi)

Hoặc

Liều 1: Astrazeneca
Liều 2: Johnson & Johnson
Liều 3: Biontech-Pfizer (trên 18 tuổi) hay Moderna (trên 30 tuổi)

Liều 1: Astrazeneca
Liều 2: Astrazeneca
Liều 3: Biontech-Pfizer (trên 18 tuổi) hay Moderna (trên 30 tuổi)

30 đến 59 tuổi:
Liều 1: Biontech-Pfizer
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Hoặc

Liều 1: Moderna
Liều 2: Moderna
Liều 3: Moderna

Trên 60 tuổi:
Liều 1: Biontech-Pfizer
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Hoặc

Liều 1: Moderna
Liều 2: Moderna
Liều 3: Moderna

Hoặc

Liều 1: Astrazeneca
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Hoặc

Liều 1: Astrazeneca
Liều 2: Moderna
Liều 3: Moderna

Hoặc

Liều 1: Johnson & Johnson
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Hoặc

Liều 1: Johnson & Johnson
Liều 2: Moderna
Liều 3: Moderna

Phụ nữ có thai mọi tuổi tác
Liều 1: Biontech-Pfizer
Liều 2: Biontech-Pfizer
Liều 3: Biontech-Pfizer

Bài báo tổng kết khuyến cáo là: ai đã tiêm 2 mũi Moderna chẳng hạn thì mũi thứ 3 cũng nên tiêm Moderna, đối với Biontech/Pfizer cũng vậy. Như vậy thì khuyến cáo không ủng hộ việc tiêm chéo.

_________________
Vào đây đọc về đấu tố, cải cách ruộng đất:
https://www.nhomcho.com/t30750-au-to-va-cai-cach-ruong-at-ho-so-cua-mot-nhan-chung#397658

Đọc về Nhà tù cộng sản:
https://www.nhomcho.com/t24808-nha-tu-duyen-anh-hoi-ky
LDN

LDN


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum