Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bịnh của Biden lú ngày….

View previous topic View next topic Go down

Bịnh của Biden lú ngày…. Empty Bịnh của Biden lú ngày….

Post by CaiNgot19 Fri Dec 10, 2021 5:40 am

https://youtu.be/X2CmfJgzkNo

Ông Biden này bịnh lú lẫn của ổng ngày càng nặng. Người ta viết cái gì thì ổng đọc cái nấy như con vẹt mà không hiểu mình đang nói cái gì.  Nhiều người ngoài 70 tuổi nhưng đầu óc vẫn còn thông minh sáng suốt cho nên người ta vẫn giữ những chức vụ cao trong xã hội.  Những người này dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đầu óc vẫn thông minh sáng suốt thì vẫn được bầu làm tổng thống hay CEO … này nọ, nhưng nếu một khi ngoài 70 tuổi mà đầu óc lũ lẫn thì làm gì có cửa để được bầu để làm tổng thống hay làm lãnh đạo… Chỉ trừ có trường hợp của ông Biden là nhờ gian lận bầu cử nên dù lú lẫn ông Biden vẫn làm tổng thống.  Thiệt là thảm họa cho nước Mỹ khi bị 1 tên tổng thống đần lú lẫn lãnh đạo nước Mỹ.
CaiNgot19

CaiNgot19


Back to top Go down

Bịnh của Biden lú ngày…. Empty Re: Bịnh của Biden lú ngày….

Post by CaiNgot19 Fri Dec 10, 2021 10:15 am

Một người trẻ tuổi (35, 45, 55, 65… dứơi 70 tuổi ) mà bất tài ,vô dụng, lú lẫn thì làm gì mà thắng nổi ghế tổng thống. Chỉ có một trường hợp duy nhất trên thế giới này là tổng thống Mỹ là một tên già lú lẫn. Biden là một tên già lú lẫn, bất tài vô dụng, tham nhũng thì làm gì có cửa để thắng ghế tổng thống chẳng qua là nhờ gian lận bầu cử mới ăn cướp được ghế tổng thống mà thôi. Đa số dân Mỹ đâu có bị đui mà đi bầu một tên già đần lú lẫn làm tổng thống Mỹ.
CaiNgot19

CaiNgot19


Back to top Go down

Bịnh của Biden lú ngày…. Empty Re: Bịnh của Biden lú ngày….

Post by CaiNgot19 Fri Jan 20, 2023 3:33 pm

Xin giới thiệu với toàn thể thế giới tổng thống Mỹ là 1 tên Đần lú lẫn …
CaiNgot19

CaiNgot19


Back to top Go down

Bịnh của Biden lú ngày…. Empty Re: Bịnh của Biden lú ngày….

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum