Our forum runs best with JavaScript enabled !

NY Resolution

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

LOL NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 9:51 am

Whats your new year resolution? Mine is to be healthier and ểxercise :Giggling:
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 10:01 am

LoveStory08 wrote:Whats your new year resolution?  Mine is to be healthier and ểxercise :Giggling:

Hihi, Wealthy and Healthy.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 10:02 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:Whats your new year resolution?  Mine is to be healthier and ểxercise :Giggling:

Hihi, Wealthy and Healthy.

Healthy is wealtb roi đo!! NY Resolution 2023431958
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 10:04 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:Whats your new year resolution?  Mine is to be healthier and ểxercise :Giggling:

Hihi, Wealthy and Healthy.

Healthy is wealtb roi đo!! NY Resolution 2023431958

Thật hả cưng? Sao anh gù không biết vậy nè?
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 10:06 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, Wealthy and Healthy.

Healthy is wealtb roi đo!! NY Resolution 2023431958

Thật hả cưng?  Sao anh gù không biết vậy nè?

Chac tai vi anh gu ham tiền. NY Resolution 75440789
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 10:12 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Healthy is wealtb roi đo!! NY Resolution 2023431958

Thật hả cưng?  Sao anh gù không biết vậy nè?

Chac tai vi anh gu ham tiền. NY Resolution 75440789

Chẵng có ai chê tiền đâu Love. Chỉ khác nhau là làm ra và dùng nó như thế nào thôi cưng ơi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 10:31 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Thật hả cưng?  Sao anh gù không biết vậy nè?

Chac tai vi anh gu ham tiền. NY Resolution 75440789

Chẵng có ai chê tiền đâu Love.  Chỉ khác nhau là làm ra và dùng nó như thế nào thôi cưng ơi.

Yes you are correct
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 10:47 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Chac tai vi anh gu ham tiền. NY Resolution 75440789

Chẵng có ai chê tiền đâu Love.  Chỉ khác nhau là làm ra và dùng nó như thế nào thôi cưng ơi.

Yes you are correct

Ừa, lâu lâu anh gù cũng khôn đột xuất đó Love.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 11:50 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Chẵng có ai chê tiền đâu Love.  Chỉ khác nhau là làm ra và dùng nó như thế nào thôi cưng ơi.

Yes you are correct

Ừa, lâu lâu anh gù cũng khôn đột xuất đó Love.

NY Resolution 75440789 NY Resolution 75440789
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 12:30 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Yes you are correct

Ừa, lâu lâu anh gù cũng khôn đột xuất đó Love.

NY Resolution 75440789 NY Resolution 75440789

Hihi, cưng cười khuyến khích hay cười chọc quê anh gù lâu lâu khôn đột xuất vậy nè? Anh gù nghi vế thứ 2 quá.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by TrieuDo Tue Dec 28, 2021 12:49 pm

Mở rộng ngành công nghiệp triệu đô la của tôi để tôi có thể là người giàu nhất triệu đô trên thế giới.
TrieuDo

TrieuDo


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 2:42 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Ừa, lâu lâu anh gù cũng khôn đột xuất đó Love.

NY Resolution 75440789 NY Resolution 75440789

Hihi, cưng cười khuyến khích hay cười chọc quê anh gù lâu lâu khôn đột xuất vậy nè?  Anh gù nghi vế thứ 2 quá.

Khuyen khich whatever that mean NY Resolution 75440789
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Tue Dec 28, 2021 2:42 pm

TrieuDo wrote:Mở rộng ngành công nghiệp triệu đô la của tôi để tôi có thể là người giàu nhất triệu đô trên thế giới.

Thats a nice dream
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Tue Dec 28, 2021 5:32 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

NY Resolution 75440789 NY Resolution 75440789

Hihi, cưng cười khuyến khích hay cười chọc quê anh gù lâu lâu khôn đột xuất vậy nè?  Anh gù nghi vế thứ 2 quá.

Khuyen khich whatever that mean NY Resolution 75440789

Hihi, cám ơn cưng. Mai này mà anh gù khôn hẵn ra, anh gù nhớ ơn cưng nhất.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Wed Dec 29, 2021 10:34 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, cưng cười khuyến khích hay cười chọc quê anh gù lâu lâu khôn đột xuất vậy nè?  Anh gù nghi vế thứ 2 quá.

Khuyen khich whatever that mean NY Resolution 75440789

Hihi, cám ơn cưng.  Mai này mà anh gù khôn hẵn ra, anh gù nhớ ơn cưng nhất.

Nho on roi co tang cho love cai gi khong? NY Resolution 2023431958
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Wed Dec 29, 2021 10:57 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Khuyen khich whatever that mean NY Resolution 75440789

Hihi, cám ơn cưng.  Mai này mà anh gù khôn hẵn ra, anh gù nhớ ơn cưng nhất.

Nho on roi co tang cho love cai gi khong? NY Resolution 2023431958

Để đến lúc đó anh gù khôn gồi anh ngù tất sẽ biết rõ cái gì thích hợp nhất với cưng thì anh gù sẽ tặng cưng nha.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Wed Dec 29, 2021 11:43 am

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Hihi, cám ơn cưng.  Mai này mà anh gù khôn hẵn ra, anh gù nhớ ơn cưng nhất.

Nho on roi co tang cho love cai gi khong? NY Resolution 2023431958

Để đến lúc đó anh gù khôn gồi anh ngù tất sẽ biết rõ cái gì thích hợp nhất với cưng thì anh gù sẽ tặng cưng nha.

Cam on anh gu truoc nha! Very Happy
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Wed Dec 29, 2021 1:03 pm

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:

Nho on roi co tang cho love cai gi khong? NY Resolution 2023431958

Để đến lúc đó anh gù khôn gồi anh ngù tất sẽ biết rõ cái gì thích hợp nhất với cưng thì anh gù sẽ tặng cưng nha.

Cam on anh gu truoc nha! Very Happy

Hihi, cưng đừng cám ơn trước. Biết đâu lúc anh gù khôn hẵn ra thì cũng là lúc anh gù chẵng còn nhớ gì được nữa đó cưng ơi.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by LoveStory08 Wed Dec 29, 2021 2:32 pm

hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:

Để đến lúc đó anh gù khôn gồi anh ngù tất sẽ biết rõ cái gì thích hợp nhất với cưng thì anh gù sẽ tặng cưng nha.
Very Happy

Cam on anh gu truoc nha! Very Happy

Hihi, cưng đừng cám ơn trước.  Biết đâu lúc anh gù khôn hẵn ra thì cũng là lúc anh gù chẵng còn nhớ gì được nữa đó cưng ơi.

Khon ra thi tu nhien se nho muh!
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by hoàng tử lưng gù Thu Dec 30, 2021 9:38 am

LoveStory08 wrote:
hoàng tử lưng gù wrote:
LoveStory08 wrote:
Very Happy

Cam on anh gu truoc nha! Very Happy

Hihi, cưng đừng cám ơn trước.  Biết đâu lúc anh gù khôn hẵn ra thì cũng là lúc anh gù chẵng còn nhớ gì được nữa đó cưng ơi.

Khon ra thi tu nhien se nho muh!

Hihi, vậy thì anh gù chấp tay cầu nguyện mong sao lúc đó anh gù còn tỉnh táo để nhận biết anh gù đã khôn ra, chứ không phải là lẫn thẩn tưởng rằng anh gù đã khôn mới được.
hoàng tử lưng gù

hoàng tử lưng gù


Back to top Go down

LOL Re: NY Resolution

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum