Cậu con trai chưa một lần được gặp cha tỷ phú đã phải nhận tin cha đột ngột qua đời. Cái chết của tỷ phú kéo theo vụ kiện tụng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tư pháp Mỹ.