Hơn 6.000 bệnh nhân tử vong mỗi năm vì không có tạng ghép