Our forum runs best with JavaScript enabled !

Thông báo truyện mới: Một người tên là Trần Văn Bá đăng trong forum tr

View previous topic View next topic Go down

New Thông báo truyện mới: Một người tên là Trần Văn Bá đăng trong forum tr

Post by LDN Fri Jan 28, 2022 1:11 pm

Đọc trong net thì nhà văn Doãn Quốc Sĩ nổi tiếng nhất với truyện Khu rừng lau nên tôi muốn đọc, đưa vào đây chia sẻ.

https://www.nhomcho.com/t25526-khu-rung-lau-doan-quoc-si

Ai chưa biết thì tôi nhắc lại, hồi ký nhà tù của nhà văn Duyên Anh cũng 👍

https://www.nhomcho.com/t24808-nha-tu-duyen-anh-hoi-ky


Last edited by LDN on Sat Feb 05, 2022 7:09 pm; edited 3 times in total

_________________
Vào đây đọc về đấu tố, cải cách ruộng đất:
https://www.nhomcho.com/t30750-au-to-va-cai-cach-ruong-at-ho-so-cua-mot-nhan-chung#397658

Đọc về Nhà tù cộng sản:
https://www.nhomcho.com/t24808-nha-tu-duyen-anh-hoi-ky
LDN

LDN


Back to top Go down

New Re: Thông báo truyện mới: Một người tên là Trần Văn Bá đăng trong forum tr

Post by LDN Sat Feb 05, 2022 6:57 pm

Truyện mới nhất bắt đầu đăng:

Một người tên là Trần Văn Bá - Duyên Anh 

https://www.nhomcho.com/t25641-mot-nguoi-ten-la-tran-van-ba-duyen-anh

_________________
Vào đây đọc về đấu tố, cải cách ruộng đất:
https://www.nhomcho.com/t30750-au-to-va-cai-cach-ruong-at-ho-so-cua-mot-nhan-chung#397658

Đọc về Nhà tù cộng sản:
https://www.nhomcho.com/t24808-nha-tu-duyen-anh-hoi-ky
LDN

LDN


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum