Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bệnh Cuồng Nga

View previous topic View next topic Go down

Happy Bệnh Cuồng Nga

Post by 8DonCo Thu Mar 17, 2022 9:13 am

Vì sao Việt Nam có nhiều người cuồng Nga?


Sự kiện Ukraina đã cho thấy một sự thật là có rất nhiều người Việt Nam “cuồng Nga”. Nhưng vì sao như vậy? Các nguyên nhân có thể là 1) Nhiều người đã từng học tập và làm việc ở Liên Xô nên có tình cảm sâu đậm với Liên Xô; 2) Tâm lý chịu ơn một cách mù quáng; 3) Sùng bái kẻ mạnh một cách mù quáng, cho dù kẻ mạnh đó là kẻ ác; 4) Luôn nuôi dưỡng sự căm thù Mỹ và Phương Tây.

_________________
Bệnh Cuồng Nga C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Bệnh Cuồng Nga JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum