Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tui … Thiet Thà , vô tü vs láo cá .

View previous topic View next topic Go down

Tui … Thiet Thà , vô tü  vs láo cá . Empty Tui … Thiet Thà , vô tü vs láo cá .

Post by HangHang Mon Apr 25, 2022 6:37 pm

Hôm nay tui do xäng .
Tui thâ’y Zest Hand Sanitizer free …. May tháng truoc nó cho free to public . Next property cua gas station .

Nó châ’t mét khói …. Tui that thà lich su , hoi tháng cây xäng :

_ is it free ?

Nó nói :

_ No ….

Tui nói :

_ Zest commercial specially hand sanitizer spray free , last time I get free only .

Nó nay nô gan giòng nói:

_ it’s on my property ít my merchandise but you can get one box for free .

Tui lâ’y 1 box …. Bà me nó …. Nó chôm hê’t làm cua riêng ….

Tui vô tü goi Police report say .

Hand Sanitizer free to the public but the gas station stole everything become they owned merchandise and resale .

Có ai vô tü , thiet thà giô’ng tui hôn ?


avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum