Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ?

View previous topic View next topic Go down

Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ? Empty Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ?

Post by HangHang Sat Jun 11, 2022 4:57 am

Chiều nay .... Mấy bà khách khg biết tiếng Anh , tui tạm nói tiếng Tàu ba xí ba tú , đũ đễ buôn bán .

Khõang 4 giờ chiều sắp tới giờ đóng cữa về .... Có bà khách mua một bộ đồn ngũ khg trã gía , nhưng lựa đồ rất khó .... Coi tới coi lui quần bộ này đo với bộ khia , ướm lên người .... Chọn xong khg trã giá .... Bã nhìn vòng vòng .... Có một áo tàu đập mắt bã .... Bã đòi mặt thữ .... Chưa mặt bã hõi gía tui nói $85 bạn cũa bã đứng kế bên cho giá cái áo $60 .... Tui khg nói khg rằng , dụ bã thữ kèo nèo gía cã sau ....

Thữ xong rất vừa vặn ... bà bạn cũa bã nói là vừa khích , bà làm hàng xóm cũng khen vừa và đẹp ... Tui cũng thấy vừa và đẹp .... Now trã giá kéo qua kéo lại cuối cùng bã chịu giá $70 giá thành thì bà khách đối ý khg mua bộ đồ kia ... Tui nói :
_ Nếu chị khg muA ĐỘ ĐỒ THÌ TUI KHG bán cái áo tàu này . Thế là bã mua ....

Sau 5 phúc bã trỡ lại với người bạn khác , đòi trã lại tui khg chịu trã .... Bà bạn khác nói :
_ trã là vì kkhg vừa .

Cái má nó ..... Tui bựt mình quá nói gần như chữi thẵng mặt cái bà làm giọng má  :
_ Lúc thữ đồ chị khg có đây thì làm sao chị có thễ nói là vừa khg khg vừa , bà nhiều chuyện quá .
Ba bà chệt làm khó khó dễ .... Tui vững tâm khg sợ , tiền tui đã lấy tui khg có gì sợ.... Cuối cùng bà bạn khác xin đố̃i .... Tui ok , cho đỗi .... Bã thứ áo bọt đô khg vừa bã nói zipper kéo khg được đọ đỗ tên thừa .... Xong bã xin thữ thứ khác .... Tui cho ... Tui nói cái áo này kiễu giống y chang cũa May co. ...

Thữ xong ba bà điều thích .... Tui nói giá trên Trời cho tụi nó trã .... Bà bạn sau đi restroom ... Tui hõi bà bạn trước :
Cái bà đi restroom là bạn hay chị em ?
Bã trã lời :
_ Bạn .
Tui tiếp lời liền :
_ She your friend , but sound like your mother .
Cái bà bạn này người có vẽ trí thứa giàn có , bã hiễu ý cũa tui đồng thời bã cũng cãm thấy tui nói đúng ...
Cái bà khách mua áo kèo này đỗi ngang , tui nhứt quyết khg chịu ... Bà khách nói :
_ Tao trã áo mày , tao chịu lỗ $20 .
Tui nhứt định khg chịu .... Bà bạn lịch sự nói cáo áo tàu cũng đẹp khuyên bạn khõi trã ....
Cã ba bà thấy tui cương quyết khg cho trã và gía cã áo khác cũng khg đồng ý .
Cuối cùng bà khách chịu thua tui ... Kêu bớt $10 tui khg chịu , bã chê dài .... Ba bà bàn tán với nhau về đem sữa ngắn lên .... Nghe thấy thế , tui nói :
_Tui sữa  $30 .
Mấy bà nói tới nói lui .... Tui tráo trỡ giá cã .... Tui nói gíá như sóc bài .... Trên Trời dưới đất .... Cuối cùng bã trã thêm tui $40 đễ lấy cái áo mới luôn sữa .... Sữa cái áo này tui chĩ tốn 10 phúc .

Sữa xong bà khách mua thêm bộ khác .... Tui cũng nói giá trên Trời . Tui sóc qua xào lại , cuối cùng tui bán thêm một bộ đồ .

Cái bà làm giọng má bị tui chữi im luôn khg dám có ý kiến .

Một khi tui chữi là khách chĩ có á khẫu thôi . Tui chữi khg dùng lời lẽ tục tũi .

Ngày xưa ba tui có dạy tui một câu :

" Một , khi con khôn thì khôn cho người ta sợ , hay con dã ngu dã dại cho người ta thương . "

Câu này tui khắc cốt nghi tâm và hay áp dụng trong cuộc sống .

Ai khôn ai dạy bà con ??
avatar

HangHang


Back to top Go down

Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ? Empty Re: Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ?

Post by NEMESIS666 Sun Jun 12, 2022 5:39 pm

Hello
NEMESIS666

NEMESIS666


Back to top Go down

Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ? Empty Re: Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ?

Post by HangHang Mon Jun 13, 2022 2:18 am

NEMESIS666 wrote:Hello

Thân ái mến chào NEMESIS666 ,

Ma cũ hay hồn ma báo oán đây ??


scratch scratch scratch scratch
avatar

HangHang


Back to top Go down

Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ? Empty Re: Chuyện vui ... Ai ngu ?... Ai khôn ?

Post by Sponsored content



Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum