Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bé Gió oiiii ….

View previous topic View next topic Go down

Bé Gió oiiii …. Empty Bé Gió oiiii ….

Post by HangHang Thu Aug 25, 2022 5:12 pm

Àààà öööö ààà …. Trüa buon Gió thôi Huu hiu ….. ööööö ààầàaaa mot cön gió mát thôi bay cái quan .

Bé Gió oiiiii ….

Mâ’y ngày nay bà trô’n cho nào roi ?

Bà sác vê’ treo trái roi ha ????

Bà ôm kéo nhí nào bo tuiiiii …..
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum