Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chết chửa :-)))) mùa đông năm nay ở Đức sẽ lạnh lắm

View previous topic View next topic Go down

New Chết chửa :-)))) mùa đông năm nay ở Đức sẽ lạnh lắm

Post by LDN Fri Sep 16, 2022 2:59 pm

Mùa thu là đã lạnh lắm rồi 😛😄

Thiếu gas, tiền gas tăng oh je

https://www.karlsruhe-insider.de/wetter/im-september-massiver-wintereinbruch-steht-deutschland-bevor-109989

_________________
Vào đây đọc về đấu tố, cải cách ruộng đất:
https://www.nhomcho.com/t30750-au-to-va-cai-cach-ruong-at-ho-so-cua-mot-nhan-chung#397658

Đọc về Nhà tù cộng sản:
https://www.nhomcho.com/t24808-nha-tu-duyen-anh-hoi-ky
LDN

LDN


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum