(VNTB) – Vietnam Airlines và China Southern Airlines (Trung Quốc) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện từ tháng 9-2022.