Our forum runs best with JavaScript enabled !

làm luôn hai mũi một lần luôn cho tiện...

View previous topic View next topic Go down

Eating làm luôn hai mũi một lần luôn cho tiện...

Post by goimi Fri Oct 21, 2022 8:00 pm

không biết có chắc chắn không...

It’s safe & effective to get your flu and COVID vaccines at the same time.
Is it OK to get COVID-19 vaccine and flu shot at the same time?.

https://www.ctvnews.ca/health/is-it-ok-to-get-covid-19-vaccine-and-flu-shot-at-the-same-time-1.6119418

_________________
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
goimi

goimi


Back to top Go down

Eating Re: làm luôn hai mũi một lần luôn cho tiện...

Post by 8DonCo Fri Oct 21, 2022 8:11 pm

Yes you can but you shouldn't 

Cơ thể mỗi người khác nhau

_________________
làm luôn hai mũi một lần luôn cho tiện... C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

làm luôn hai mũi một lần luôn cho tiện... JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum