Our forum runs best with JavaScript enabled !

Cờ vàng ở miền Bắc ?

View previous topic View next topic Go down

Cờ vàng ở miền Bắc ? Empty Cờ vàng ở miền Bắc ?

Post by 8DonCo Tue Nov 15, 2022 4:13 pm

Cờ vàng ở miền Bắc ? Sqss8tShtBZ53DIUwYrDncEAgNh7_FhIz_AK45JFLgkbP5poIqtTQLL2vzMI7kU1ReRasYLf4dLYLpk=s640-nd-v1


Người dân Bắc Việt và lá Cờ Vàng ba sọc đỏ

Những người phụ nữ quấn khăn mỏ quạ, đàn ông và trẻ nhỏ đang giương cao lá cờ của Quốc Gia Việt Nam tại miền Bắc năm 1952, cách đây đúng 70 năm.

_________________
Cờ vàng ở miền Bắc ? C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Cờ vàng ở miền Bắc ? JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum