Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tui …. Ác khg ???

View previous topic View next topic Go down

Tui …. Ác khg ??? Empty Tui …. Ác khg ???

Post by HangHang Wed Nov 23, 2022 4:23 pm

Hàng xóm cái mall cua tui ….

Cá Xóm xúm nhau bè hoi đông än hiep tui ….

Tui đéo sö …. Nguyên Xóm khg làm rö’t bui chân tui .

Every times …. Mâ’y con hàng Xóm chóc chéc nhü đám vòi tui bo đi chô khác …. Khi tui nó Yê’n Lang tui quän luu đan cho tui nó chui cho nhau nghe ….

Có 1 con ngu thìch chui tui …. Tui khg nói tieng nào ….

Tui chi goi so welfare tô’ nó ….

Giö nó vän còn Lon tieng chui tui ….

Tui khg nói , khg ráng …. Tui thu thap tâ’c ca công ty Bán si merchandise sô’ phone đia chi …..

Xong tui goi Equalizition tô’ nó Bán hön $100 ngàn cho 1 näm mà khg đô’ng thuê’ …. Nó có 4 tiem …. Và tui cho Information Where she get the merchandise from , Equalizition can base On it that ‘s how much she sell ….

Tui Equalizition look ra đia chi khg có 4 units tui đüa …. Có nghia là 4 cän khg đóng thuê’ .

Is she in trouble ??

Tui I’m Lang khg nghia là tui so ….

Khích tuong thì bi chac đâu .

Khi tui ra tay thì đuoi Tân giê’t tuyet .

avatar

HangHang


Back to top Go down

Tui …. Ác khg ??? Empty Re: Tui …. Ác khg ???

Post by nhatrangdep Wed Nov 23, 2022 4:26 pm

chị ác nào giờ, hem cần hỏi Laugh
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

Tui …. Ác khg ??? Empty Re: Tui …. Ác khg ???

Post by HangHang Wed Nov 23, 2022 5:06 pm

Nê’u khg đá đông toi chi thì chi khg làm thê’ …

Lúc truoc lao Điê’c luy ma đao Phât khg ai dám Lên tieng hay y’ kiê’n … Chi quâ’t tháng lao Điec , khg luy ma đao Phat hay Chúa .

Chi khg ác nhüng đâm tu nguyêt nó thôi .

Chi cung khg chóc chéc ôm xòm .

Thâ’y chi có day …. Kê thù thì giê’t tháng tay …. Tha cho ke thù là cho kê thù cö hôi giê’t mình .
avatar

HangHang


Back to top Go down

Tui …. Ác khg ??? Empty Re: Tui …. Ác khg ???

Post by HangHang Thu Nov 24, 2022 11:09 am

Xüa nay tui khg än híp bâ’t cü’ ai , nhüng ai mà tâ’n công tui thì tui đuoi tân giê’t tuyet , khg nüöng tay .

Tui luôn luôn canh báo truoc , khg ngung thì tui tìm cách chöi toi cùng , khi ra tay thì phai that là àc .

Các Bán đoc …..

Cái gì nó cung có ly’ do , khg nên nhìn 1 chieu …..

“ Đü’ng chi ngoài nä’ng trách Troi khg râm .”

Có phân án nào phán su mà chi nghe mot chieu khg ?

avatar

HangHang


Back to top Go down

Tui …. Ác khg ??? Empty Re: Tui …. Ác khg ???

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum