Our forum runs best with JavaScript enabled !

Phóng xạ hạt nhân ...

View previous topic View next topic Go down

Phóng xạ hạt nhân ... Empty Phóng xạ hạt nhân ...

Post by HangHang Sat Dec 17, 2022 7:32 am

Bên Ukraine người ta chĩ cách cho dân chúng cách ứng phó với phóng xạ hạt nhân . Nên học hõi cho biết , chia sẽ .

Ngoài đương ...

Khi nghe tiếng bomb nỗ nằm xuống hớng ngượt chiều chỗ nỗ .
Nhắm mắt khg được nhìn chỗ nỗ vì nhìn thì sẽ bị đui mắt liền .
Định hướng gió rồi chạy ngượt chiều hướng gió .
Tìm nơi ẫn núp , chạy vào nhà ....
Khi chạy vào chỗ núp xong cỡi hết quần áo khg còn gì trên người , vì phóng xá dính trên đó .
Tìm chỗ nào nghe ngóng tin tức đễ được nghe chĩ dẫn cũa nhà nước .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cò ở trong nhà thì .

Tắt hết sữi hay máy lạnh , máy đđều hoà khg khí .
Đ́óng cữa sỗ thật chặc ,
Khg được uống nượ́c .
Nghe ngóng tin tức đễ làm theo chĩ dẫn cũa nhà nước .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum