Our forum runs best with JavaScript enabled !

Chúa Jesus có thật hay là sản phẩm tưởng tượng của các nhà văn.

View previous topic View next topic Go down

Travel Chúa Jesus có thật hay là sản phẩm tưởng tượng của các nhà văn.

Post by trangd Sat Dec 24, 2022 1:30 pm

Có nhẽ có thật, nhưng thấy có chuyện lạ lùng người không tin Chúa Jesus cũng ăn mừng ngày Chúa Jesus ra đời. Why ?
trangd

trangd


Back to top Go down

Travel Re: Chúa Jesus có thật hay là sản phẩm tưởng tượng của các nhà văn.

Post by Torpedo Sat Dec 24, 2022 3:03 pm

Tham gia cho có tụ chớ người ta nhảy múa mà mình ngồi 1 mình buồn chết.
Torpedo

Torpedo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum