Our forum runs best with JavaScript enabled !

đít diêu vs. đít lép

View previous topic View next topic Go down

đít  diêu vs. đít lép Empty đít diêu vs. đít lép

Post by TuTu Tue Feb 21, 2023 11:20 pm

tiếng Mẽo gọi là gì ?

đít lép = flat butt (?)

đít diêu ???

răng hô mã tâu' ?

hôi nách ?

avatar

TuTu


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum