Du khách muốn vía Bà Chúa Xứ phải bỏ tiền mua vé tham quan!