Vậy thì, những ai đang uống bia rượu lượng vừa phải có cần phải lo lắng không?