Our forum runs best with JavaScript enabled !

4 bộ phận trên mặt

View previous topic View next topic Go down

4 bộ phận trên mặt Empty 4 bộ phận trên mặt

Post by Duyen on Thu Feb 07, 2019 12:04 pm


_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Kokuyukai on Thu Feb 07, 2019 4:31 pm

Thật ra bộ môn bói tướng có lịch sử từ văn hoá Tàu , tức là theo kinh nghiệm họ dựa trên tướng tá dân có gốc Á Châu kìa... ..chớ tướng dân Âu Châu hay Phi Châu , tướng mủi đều khác nhau rồi nói đầu mũi cao nhọn quoắc là tướng "khắc chồng" à... Thế sao Melania Trump hỏng chịu "khắc chồng" Cho Trump chết queo đi .. sao ổng sống dai mà chu mỏ nói ba xí ba tú hoài vậy ....Ổng còn đòi ra ứng cử mùa 2020 nữa kìa..

Vận mạng con người phải coi ba thứ mà hoà hợp lại hoạ may phần chính xác mới lên cao :

- Thứ nhất là ngày sanh tháng đẻ giờ giấc ra sao , sanh ra có  đứng giờ linh loại "ngậm muỗn vàng" hay ngậm đất sét .

- Thứ nhì là đường chỉ tay.

- Thứ ba sau cùng mới là tướng số ..

Hãy nhìn tướng Jack Ma đi có đúng là tướng tỷ phú khg ?
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Newtexas on Thu Feb 07, 2019 4:45 pm

Kokuyukai wrote:Thật ra bộ môn bói tướng có lịch sử từ văn hoá Tàu , tức là theo kinh nghiệm họ dựa trên tướng tá dân có gốc Á Châu kìa... ..chớ tướng dân Âu Châu hay Phi Châu , tướng mủi đều khác nhau rồi nói đầu mũi cao nhọn quoắc là tướng "khắc chồng" à... Thế sao Melania Trump hỏng chịu "khắc chồng" Cho Trump chết queo đi .. sao ổng sống dai mà chu mỏ nói ba xí ba tú hoài vậy ....Ổng còn đòi ra ứng cử mùa 2020 nữa kìa..

Vận mạng con người phải coi ba thứ mà hoà hợp lại hoạ may phần chính xác mới lên cao :

- Thứ nhất là ngày sanh tháng đẻ giờ giấc ra sao , sanh ra có  đứng giờ linh loại "ngậm muỗn vàng" hay ngậm đất sét .

- Thứ nhì là đường chỉ tay.

- Thứ ba sau cùng mới là tướng số ..

Hãy nhìn tướng Jack Ma đi có đúng là tướng tỷ phú khg ?

Dzị tướng Melania Trump là tướng hồng nhan bạc tỷ mà..

Nói chung là .. tướng nào có chổ ăn chổ ngũ đàng hoàng là tướng sang huyền..
avatar

Newtexas


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Kokuyukai on Thu Feb 07, 2019 5:21 pm

Newtexas wrote:
Kokuyukai wrote:Thật ra bộ môn bói tướng có lịch sử từ văn hoá Tàu , tức là theo kinh nghiệm họ dựa trên tướng tá dân có gốc Á Châu kìa... ..chớ tướng dân Âu Châu hay Phi Châu , tướng mủi đều khác nhau rồi nói đầu mũi cao nhọn quoắc là tướng "khắc chồng" à... Thế sao Melania Trump hỏng chịu "khắc chồng" Cho Trump chết queo đi .. sao ổng sống dai mà chu mỏ nói ba xí ba tú hoài vậy ....Ổng còn đòi ra ứng cử mùa 2020 nữa kìa..

Vận mạng con người phải coi ba thứ mà hoà hợp lại hoạ may phần chính xác mới lên cao :

- Thứ nhất là ngày sanh tháng đẻ giờ giấc ra sao , sanh ra có  đứng giờ linh loại "ngậm muỗn vàng" hay ngậm đất sét .

- Thứ nhì là đường chỉ tay.

- Thứ ba sau cùng mới là tướng số ..

Hãy nhìn tướng Jack Ma đi có đúng là tướng tỷ phú khg ?

Dzị tướng Melania Trump là tướng hồng nhan bạc tỷ mà..

Nói chung là .. tướng nào có chổ ăn chổ ngũ đàng hoàng là tướng sang huyền..

Tướng Melania Tr là tướng trung bình thôi ..nhiều khi tui nhìn thấy còn sắc xão, dử hơn bà Ex thứ nhì của Mr Trump đó... nhưng có thể là ngày sanh tháng đẻ của MT vô tình rơi vào loại "Vượng Phu Ích Tử". ..

Như tôi đã nói cái quan trọng là ngày sanh tháng đẻ rơi vào cái chổ nào của tử vi .. chớ tướng thì theo thới gian mình có thể hoá giải nó ra mập, ra ốm theo ý mình phải khg nào ? .. nếu cần đi Thẩm  Mỹ Viện thì nó đổi qua tướng hoàn toàn khác rồi ..nhưng mà ngày sanh tháng đẻ cho số mệnh mình chả có ai đổi đuọc cả.. Vì đó là ý ông Giời ....Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Con người có thể làm bất cứ cái gì do chính bàn tay mình , nhưng khg thể nào chọn chổ sanh, chọn giờ sanh, tháng sanh, năm sanh ,hay chọn Cha mẹ được cả... tất cả đều là ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Nếu chọn đuọc chổ sanh tụi Latino tụi nó chọn chổ USA hết ráo đó .. nếu chọn đuọc cha mẹ sanh thì ai nấy cũng chọn cha làm Vua , mẹ làm Hoàng Hậu vậy thôi ..tất cả đều là do ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé.. Laugh Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Newtexas on Thu Feb 07, 2019 5:38 pm

Kokuyukai wrote:
Newtexas wrote:
Kokuyukai wrote:Thật ra bộ môn bói tướng có lịch sử từ văn hoá Tàu , tức là theo kinh nghiệm họ dựa trên tướng tá dân có gốc Á Châu kìa... ..chớ tướng dân Âu Châu hay Phi Châu , tướng mủi đều khác nhau rồi nói đầu mũi cao nhọn quoắc là tướng "khắc chồng" à... Thế sao Melania Trump hỏng chịu "khắc chồng" Cho Trump chết queo đi .. sao ổng sống dai mà chu mỏ nói ba xí ba tú hoài vậy ....Ổng còn đòi ra ứng cử mùa 2020 nữa kìa..

Vận mạng con người phải coi ba thứ mà hoà hợp lại hoạ may phần chính xác mới lên cao :

- Thứ nhất là ngày sanh tháng đẻ giờ giấc ra sao , sanh ra có  đứng giờ linh loại "ngậm muỗn vàng" hay ngậm đất sét .

- Thứ nhì là đường chỉ tay.

- Thứ ba sau cùng mới là tướng số ..

Hãy nhìn tướng Jack Ma đi có đúng là tướng tỷ phú khg ?

Dzị tướng Melania Trump là tướng hồng nhan bạc tỷ mà..

Nói chung là .. tướng nào có chổ ăn chổ ngũ đàng hoàng là tướng sang huyền..

Tướng Melania Tr là tướng trung bình thôi ..nhiều khi tui nhìn thấy còn sắc xão, dử hơn bà Ex thứ nhì của Mr Trump đó... nhưng có thể là ngày sanh tháng đẻ của MT vô tình rơi vào loại "Vượng Phu Ích Tử". ..

Như tôi đã nói cái quan trọng là ngày sanh tháng đẻ rơi vào cái chổ nào của tử vi .. chớ tướng thì theo thới gian mình có thể hoá giải nó ra mập, ra ốm theo ý mình phải khg nào ? .. nếu cần đi Thẩm  Mỹ Viện thì nó đổi qua tướng hoàn toàn khác rồi ..nhưng mà ngày sanh tháng đẻ cho số mệnh mình chả có ai đổi đuọc cả.. Vì đó là ý ông Giời ....Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Con người có thể làm bất cứ cái gì do chính bàn tay mình , nhưng khg thể nào chọn chổ sanh, chọn giờ sanh, tháng sanh, năm sanh ,hay chọn Cha mẹ được cả... tất cả đều là ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Nếu chọn đuọc chổ sanh tụi Latino tụi nó chọn chổ USA hết ráo đó .. nếu chọn đuọc cha mẹ sanh thì ai nấy cũng chọn cha làm Vua  , mẹ làm Hoàng Hậu vậy thôi ..tất cả đều là do  ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé.. Laugh Laugh


Dzị nói theo bác KoKu là ông Trump ra ngoài hỏng ngán ai, nhưng khi dzìa nhà là chỉ ngán MT thui héng.. Laugh.. Tại ý của ông Giời chứ hỏng phải ý ông Trump..Laugh
avatar

Newtexas


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Kokuyukai on Thu Feb 07, 2019 5:54 pm

Newtexas wrote:
Kokuyukai wrote:
Newtexas wrote:

Dzị tướng Melania Trump là tướng hồng nhan bạc tỷ mà..

Nói chung là .. tướng nào có chổ ăn chổ ngũ đàng hoàng là tướng sang huyền..

Tướng Melania Tr là tướng trung bình thôi ..nhiều khi tui nhìn thấy còn sắc xão, dử hơn bà Ex thứ nhì của Mr Trump đó... nhưng có thể là ngày sanh tháng đẻ của MT vô tình rơi vào loại "Vượng Phu Ích Tử". ..

Như tôi đã nói cái quan trọng là ngày sanh tháng đẻ rơi vào cái chổ nào của tử vi .. chớ tướng thì theo thới gian mình có thể hoá giải nó ra mập, ra ốm theo ý mình phải khg nào ? .. nếu cần đi Thẩm  Mỹ Viện thì nó đổi qua tướng hoàn toàn khác rồi ..nhưng mà ngày sanh tháng đẻ cho số mệnh mình chả có ai đổi đuọc cả.. Vì đó là ý ông Giời ....Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Con người có thể làm bất cứ cái gì do chính bàn tay mình , nhưng khg thể nào chọn chổ sanh, chọn giờ sanh, tháng sanh, năm sanh ,hay chọn Cha mẹ được cả... tất cả đều là ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé..

Nếu chọn đuọc chổ sanh tụi Latino tụi nó chọn chổ USA hết ráo đó .. nếu chọn đuọc cha mẹ sanh thì ai nấy cũng chọn cha làm Vua  , mẹ làm Hoàng Hậu vậy thôi ..tất cả đều là do  ý Ông Giời . Laugh hỏng phải ý ông Trump nhé.. Laugh Laugh


Dzị nói theo bác KoKu là ông Trump ra ngoài hỏng ngán ai, nhưng khi dzìa nhà là chỉ ngán MT thui héng.. Laugh.. Tại ý của ông Giời chứ hỏng phải ý ông Trump..Laugh

Nhưng tánh Mr Trump rất vũ phu...chồng gì ăn nói có câu "I Grab the women by the Bít Su" gì đó...  đâu có hiểu cái thuyết này.... thật ra nếu ai đó (giả sử) xúi MT ly dị VỚI Mr Trump thì cuộc đời dAnh vỌng với Chức POtus sẽ collapse ngay .. ..TỨC KHẮC THÔI. Laugh  Laugh ..

 Cho nên Trump phải giả bộ hun chùn chụt trước công cộng để o bế em MT đó ... hỏng thôi ẻm bỏ là tiêu tùng sự nghiệp :

4 bộ phận trên mặt Melania-Trump-kissing-Donald-1038948

THe president of the USA  (chổ này quyền lực lắm nhen ...chỉ cần nói A là tụi SEAL trong quân đội Mỹ phải la lớn lên : Yes, Sir... tới lúc Mr Trump nói B tụi nó cứng đầu cứng cổ cũng la tiếp : Yes, sir.... hỏng có chuyện "No, sir" nhé).. Laugh  Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Kokuyukai on Thu Feb 07, 2019 5:58 pm

Người ta nói câu :

"Giàu nhờ bạn , Sang nhờ vợ " là trường hợp Mr Trump đó .. Lol

Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by DamTc on Thu Feb 07, 2019 5:59 pm

Ai cũng nói toi đi châm rãi quá, muón đi nhanh cũng khó . Nhung mà toi lại cực muón chét, khng biét viẹc từ đâu kéo tới all the time.

_________________
không biét ký tên
DamTc

DamTc


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Kokuyukai on Thu Feb 07, 2019 6:13 pm

DamTc wrote:Ai cũng nói toi đi châm rãi quá, muón đi nhanh cũng khó . Nhung mà toi lại cực muón chét, khng biét viẹc từ đâu kéo tới all the time.

Bộ mấy năm nay Dt kiếm hỏng ra nổi 1 ai đó có vận số "Vượng phu ích tử" sao than thở vậy cà.. :Giggling: Laugh
Kokuyukai

Kokuyukai


Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Duyen on Thu Feb 07, 2019 6:52 pm

DamTc wrote:Ai cũng nói toi đi châm rãi quá, muón đi nhanh cũng khó . Nhung mà toi lại cực muón chét, khng biét viẹc từ đâu kéo tới all the time.

:Giggling: :Giggling: Con rùa với con thỏ con nào cực hơn? Em cũng không biết việc từ đâu nó cứ xuất hiện hoài làm không hết.

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Duyen on Thu Feb 07, 2019 6:55 pm

Kokuyukai wrote:
DamTc wrote:Ai cũng nói toi đi châm rãi quá, muón đi nhanh cũng khó . Nhung mà toi lại cực muón chét, khng biét viẹc từ đâu kéo tới all the time.

Bộ mấy năm nay  Dt kiếm hỏng ra nổi 1 ai đó có vận số "Vượng phu ích tử" sao than thở vậy cà.. :Giggling: Laugh

Kiếm ra rồi nhưng người ta không chịu anh Damtc :ROFL

_________________
flower Life is short. Enjoy while it lasts. flower
Duyen

Duyen

Location : Heaven on earth

Back to top Go down

4 bộ phận trên mặt Empty Re: 4 bộ phận trên mặt

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum