Our forum runs best with JavaScript enabled !

quỹ tiền đang giữ (xin cho 1 gốc nhỏ)

View previous topic View next topic Go down

quỹ tiền đang giữ (xin cho 1 gốc nhỏ)

Post by nhatrangdep on Tue 12 Mar 2019 - 15:44

để tong kết số tiền nhà giữ nha mấy be':

chị TM - $200 ($100 cho 1 tháng và $25/each for each month) - cho 2 cụ
chchị Hoaihuongle - $100 - cho 2 cụ
bạn Thêu - $100 cho Ra(m` Tháng Tư
bạn D - $25 starbuck

thank you!!!!
nhatrangdep

nhatrangdep


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum