Our forum runs best with JavaScript enabled !

Khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp

View previous topic View next topic Go down

Khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp Empty Khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp

Post by kalzen Fri Feb 07, 2020 10:19 pm

4.1 Thời hạn khai và nộp thuế môn bài:
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà chưa phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh, thì căn cứ vào ngày thành lập trên giấy phép kinh doanh, thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp, cho phép kinh doanh

4.2 Mức thuế môn bài phải nộp:
Mức thuế môn bài phải nộp của các công ty mới thành lập. Căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Những công ty thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp tiền thuế môn bài cho cả năm.
Những công ty thành lập 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp thuế môn bài cho ½ năm.
Hồ sơ khai lệ phí môn bài: Tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp theo mẫu 01/MBAI. (Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Bộ Tài chính).
Lưu ý: Doanh nghiệp nộp tờ khai và tiền thuế môn bài trong thời gian quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp quên không nộp tờ khai thuế môn bài thì doanh nghiệp thì sẽ bị phạt về hành vi chậm nộp tờ khai và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.
>>>XEM THÊM: https://luatadz.vn/huong-dan-lua-chon-nganh-nghe-kinh-doanh-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap/
avatar

kalzen


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum