Our forum runs best with JavaScript enabled !

Embedded Google Photos

View previous topic View next topic Go down

Embedded Google Photos Empty Embedded Google Photos

Post by 8DonCo Fri Jan 29, 2021 11:02 am

Đa số mấy big company như Google, Amazon, others họ không muốn mình embedded photos, họ muốn mình click vô link của họ để quảng cáo hay dụng ý khác nhưng điều đó bất tiện cho users vì đang đọc bài phải click vô coi hình xong trở lại đọc tiếp rồi có hình nữa thì click vô coi nữa, it 's annoyed và không thèm đoc luôn, cho nên người ta vẫn thích embedded photos cho tiện 


Tuy nhiên Google vẫn cho mình embedded nhưng phải qua vài steps chớ không "straight forward as you think"


Có 2 loại shares (Temporary và Permanent)


Temporary thì dễ nhưng users chỉ nhìn thấy trong vòng 1,2 giờ (hôm qua tui test)


1. Click on the photo you want to share and embedded


Now,  you will see like this and right click, you will see "Copy Image Address" hay "Copy Image Link" hay giống vậy tuỳ theo browser nào bạn xàiEmbedded Google Photos Image1adf81e847ab994b4
After you copy the link and you put in img tag, you will see like this


Embedded Google Photos R--OiAY1awjtaG2SbdOSNgzf7HcPAHE_eWmC-7mrgV2hsabUazIF6b9f5Z4t1xvwXb2rUOU8AlUBLA5VzVRZEA8cfTNtY7wRFNSiBCFGKuxw5n-aghY3TectkdBAVmiMDtsOgJz1BUViYb4tt92m_zwoJrdpbOWYmXsFzSxwUkg82wlkydT9ELpBOAq2uuCKhaiKeSFZSHz59HTg8PqCkWmxYwIW5_fBADoOAlaji46rBLZHtDFT88ZL_obmbylPueSg6v9DVCHH9l0_hDzhH2zcVKNumGi8sOi4bNkZJjiYV4_j8575MYQ4Y2XK8uBqUmGyDHnkxnZquMUZ_x51Pxe69a0o7rOKanmd5eOMHWdUBzc7E58RxxW8eTrQ0R19woFHdph5B31hR1pTdjOGk9mEVsQo-R9t_ObHtIcomRysyQCrHiQxluPELQCM_a-3LqlbBnbgVsL4h9uy0KRq2ibmhSS6PhjXRkuztrLL_u_HfyPAzvzZ5g0tPNWRqKVZ9wV9DxgxKVkJ7rTNv4V8Q_g1k2E_a7IzkPzYfok7mxhGsLxOqBPinXAxrMqExbnMPSGRdLu7asu07UmyQMSrqv69u5zRBGcNiMYlfOr0hG21OuBB9VkWe1AZ-tunXFduzKHazunO6lmOUSjnDnNMmVI3Eb78KC0mX0_od2D3Txj91z_UwQ1LsoIZZS4Tbw=w720-h477-no?authuser=0B31hR1pTdjOGk9mEVsQo-R9t_ObHtIcomRysyQCrHiQxluPELQCM_a-3LqlbBnbgVsL4h9uy0KRq2ibmhSS6PhjXRkuztrLL_u_HfyPAzvzZ5g0tPNWRqKVZ9wV9DxgxKVkJ7rTNv4V8Q_g1k2E_a7IzkPzYfok7mxhGsLxOqBPinXAxrMqExbnMPSGRdLu7asu07UmyQMSrqv69u5zRBGcNiMYlfOr0hG21OuBB9VkWe1AZ-tunXFduzKHazunO6lmOUSjnDnNMmVI3Eb78KC0mX0_od2D3Txj91z_UwQ1LsoIZZS4Tbw=w720-h477-no?authuser=0


the link looks like this 


https://lh3.googleusercontent.com/R--OiAY1awjtaG2SbdOSNgzf7HcPAHE_eWmC-7mrgV2hsabUazIF6b9f5Z4t1xvwXb2rUOU8AlUBLA5VzVRZEA8cfTNtY7wRFNSiBCFGKuxw5n-aghY3TectkdBAVmiMDtsOgJz1BUViYb4tt92m_zwoJrdpbOWYmXsFzSxwUkg82wlkydT9ELpBOAq2uuCKhaiKeSFZSHz59HTg8PqCkWmxYwIW5_fBADoOAlaji46rBLZHtDFT88ZL_obmbylPueSg6v9DVCHH9l0_hDzhH2zcVKNumGi8sOi4bNkZJjiYV4_j8575MYQ4Y2XK8uBqUmGyDHnkxnZquMUZ_x51Pxe69a0o7rOKanmd5eOMHWdUBzc7E58RxxW8eTrQ0R19woFHdph5B31hR1pTdjOGk9mEVsQo-R9t_ObHtIcomRysyQCrHiQxluPELQCM_a-3LqlbBnbgVsL4h9uy0KRq2ibmhSS6PhjXRkuztrLL_u_HfyPAzvzZ5g0tPNWRqKVZ9wV9DxgxKVkJ7rTNv4V8Q_g1k2E_a7IzkPzYfok7mxhGsLxOqBPinXAxrMqExbnMPSGRdLu7asu07UmyQMSrqv69u5zRBGcNiMYlfOr0hG21OuBB9VkWe1AZ-tunXFduzKHazunO6lmOUSjnDnNMmVI3Eb78KC0mX0_od2D3Txj91z_UwQ1LsoIZZS4Tbw=w720-h477-no?authuser=0rS0PtAjQ7vm719GEeo_Z7qNb2osqGmf6DvdyUKo_6kusIodPzjPxxf2Jb5Dh_JSmELy__3dy87w-Af-TXBMjv4qiNG3kAmj1AT2qIcMPHuvceeWR5UHGW67DTfCsD88df4vAZIU4D8UmRmeEN9j_nnlEw=w493-h657-no?authuser=0

Permanent share thì phải làm thêm vài steps


1. Click on the photo you want to share and embedded


and you will see share button on the top like this

Embedded Google Photos Image29763defca903303e


2. Click on the share button and you will see this screen and click on "Create link"


Embedded Google Photos Image3442dad2feea8ae153. You will see this screen and click on Create link
Embedded Google Photos Image44. Click on Copy button

Embedded Google Photos Image5


5. Now, open a new tab and paste copied link into address bar, you will see the screen that looks like original one and copy image address

Embedded Google Photos Image1adf81e847ab994b46. Paste it into the IMG tagDONE

_________________
Embedded Google Photos C7f64202b0357f04c779d805f437c5fc

Embedded Google Photos JQrjmZ
8DonCo

8DonCo


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum