Our forum runs best with JavaScript enabled !

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

View previous topic View next topic Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by ga10 Sat Dec 11, 2021 1:11 pm

....khoe cháu nephew chứ 0 phải cháu Nội! Sáng nay thằng cháu đi thi body builder competition for the 1st time and we watched him at home through livestream (trả $20). He was placed 5th! So proud of him!

Thằng cháu này hồi đó tròn trịa lắm. Bởi vậy nó nói it's very hard for him to get good abs since he has too much access skins. He has to be on a very strict diet before the competition. Hình chụp qua livestream cho nên nhìn mờ lắm.

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 265561865_10228102483413555_7929730260503326311_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeEwQLRJGVzifGXBX8kUxMNZ-BdeWtt4Izb4F15a23gjNhCxYSJqsxBD9YF375CAwEM&_nc_ohc=KQoDELeepCcAX_k5-wH&tn=b94T10EFDRkUe9gU&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 266368840_10228102483293552_3110474195527916473_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeFJJNJ2w227wMXVLIwOVzQeUvGxsbOfs1JS8bGxs5-zUgtlOfMBFAESiwdVjT2yn-w&_nc_ohc=WRkUgEdYuJcAX_KxciB&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 265962664_10228102483613560_8094262036794435692_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=b9115d&_nc_eui2=AeE_o2Z1cmAHoAdtVigo-h8ASjsI7Wql0pBKOwjtaqXSkDG4AArRJ8RtCsZN6uDv0HA&_nc_ohc=nnEVua-hAkgAX_XjXyg&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 265812303_10215557547811972_7788049588437456285_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeEUF_giPjFNxiMbEekWAhejVn4Bmvfiiv9WfgGa9-KK_5Yr0F3O2W2JeZWPlOp2xSM&_nc_ohc=LAQ80FQWxVgAX9bW9tA&tn=b94T10EFDRkUe9gU&_nc_ht=scontent-iad3-1

Last typical "asians pose" bêfore he walks off stage!

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 265449033_10215557540891799_5303418817987205480_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeGGRVreUMQO7ay_Rm_CBD3oaM2gclBtCYFozaByUG0JgTvMGE0HC_Gj3eoFkF_eHN4&_nc_ohc=VQqrhO0zCpAAX-kpAKG&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 78338115_4778756878111_3299428837820989440_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=174925&_nc_eui2=AeFZ-VcGjSqsp94Fdj7tvLg5tOxB3AV5NWC07EHcBXk1YPL51G711QqQTqfCGHLNbx0&_nc_ohc=RAjvxCv8U6wAX97I6dF&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 264148440_10200546290851033_1106429296598459235_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=09cbfe&_nc_eui2=AeH4UuaU6uhnSaQxYV2fzYpURocKAQb1OiRGhwoBBvU6JHYSRZhjAE2OEYM91V_lSSw&_nc_ohc=O9vq6cLbxokAX9H78V8&_nc_ht=scontent-iad3-1

His younger days pictures!

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 266919614_10225648600833039_5306809780519637535_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=dbeb18&_nc_eui2=AeFR6Iq_l_Y-dBpYwKWBvkh4-fEyju1hkHL58TKO7WGQcqLy9Okj8g1er69g6B1kvGE&_nc_ohc=v_2EXSZsD1wAX983ELm&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 1374173_2819854186768_3350187220091604605_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=174925&_nc_eui2=AeHiEhiO0C2ONEKZCkaXveOHx0_4Q133qtLHT_hDXfeq0sOeHTDTtWmSKTCreKz3DsI&_nc_ohc=zTdzdUUPGBkAX8pCTXD&_nc_ht=scontent-iad3-1

Hình này chụp 9 years ago có OX & my son chụp ké nửa!

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 542185_1946859522447_2140272351_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=de6eea&_nc_eui2=AeELDj0nHal80kyQdg-99xsX6aodi3cvwq_pqh2Ldy_Cry29qpzkAICkrWW54iQX5xU&_nc_ohc=ViRd4P0OGB4AX_la37v&tn=b94T10EFDRkUe9gU&_nc_ht=scontent-iad3-1

ga10

ga10


Back to top Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Re: Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by Cuom Sat Dec 11, 2021 1:47 pm

Thắng cháu muscles cuồn cuộn héng! Chúc mừng cháu đã vô được top 5.
Cuom

Cuom


Back to top Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Re: Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by ga10 Sat Dec 11, 2021 2:30 pm

Cuom wrote:Thắng cháu muscles cuồn cuộn héng! Chúc mừng cháu đã vô được top 5.

Cám ơn Cuom. He used to be bigger a few years ago. Kỳ này đi thi lần đầu Gà thấy hơi ốm vì thấy his ribcage!

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 11828633_3135468796936_4853789587556240786_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=174925&_nc_eui2=AeFxJA6jgv7UB1h_QTeTqSe7RswoYueiN0NGzChi56I3Q_Glrsk3pxVq-DoZZBNgxKc&_nc_ohc=ORruRhNoQCwAX_8D70C&_nc_oc=AQm5hTHfKsTuqENaWmhYq_6xS22NWz7Tdo_MuxSkWfFWIP_xirGnwbBw_kbkqPOSbrE&_nc_ht=scontent-iad3-1

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... 10392487_2623451356820_9141760573600710299_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=174925&_nc_eui2=AeG2L_7RI6YAYyP5iZeu2SkUaUlTnjQrwclpSVOeNCvByREJT8VCcvWrsFW5U5NbYjg&_nc_ohc=eO5Ui8aBhpAAX8U2MjE&_nc_ht=scontent-iad3-1
ga10

ga10


Back to top Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Re: Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by Gió đồng Sat Dec 11, 2021 2:50 pm

Ui cha ngầu thiệt
Gió đồng

Gió đồng


Back to top Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Re: Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by LoveStory08 Sat Dec 11, 2021 3:10 pm

Wow! So muscular! :Giggling:
LoveStory08

LoveStory08


Back to top Go down

Bắc chước Gió Đồng khoe cháu.... Empty Re: Bắc chước Gió Đồng khoe cháu....

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum