-một ông đã không may bị con nhỏ đạp gãy “cậu nhỏ” đang cương cứng.