Our forum runs best with JavaScript enabled !

Vö nói chông nghe , chông nói vo nghe .

View previous topic View next topic Go down

Vö nói chông nghe , chông nói vo nghe . Empty Vö nói chông nghe , chông nói vo nghe .

Post by HangHang Thu Sep 29, 2022 10:06 am

Ö đö mien phí ….

Cái con gái cua tui nó nói : 
_ Anh ngôi đây em Cä’t tóc cho anh .

Nói xong chông nò ngôi xuô’ng lien …. Chông nó nói:

_ Anh muôn ngôi ngoài sân Cä’t tóc .

Vö nói: 

_ Ok , ra sân em Cä’t.

Chông ra sân đoi , vö mang đô nghê ra sân …. Cái con gái cua tui hoi : 
_ Má ói , nhan đô’i mui đâu cho con dùm .
Tui lo đi đô’t nhan mui cho tui nó , khi tui ra thì son in law bi c mui cä’n , cái con gái tui thâ’y chông nó bi mui cä’n , nó xit thuö’c cho chông , thâ’y tui nó thuong yêu nhau soooo cute .

Tui câm cây tennis đien giê’t mui , đü’ng sau lüng cua cái con gái quö mui …. Khg dám ddüng truoc mat con re quö …..
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum